MERSİN ÇİÇEKÇİLER

MERSİN ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

MERSİN İLGİLİ YAZILAR

MERSİN Çiçek , MERSİN Çiçekçi , MERSİN Çiçekçilik , MERSİN Çiçekçiler , MERSİNDE Çiçekçi , MERSİN Çiçek yolla , MERSİN Çiçek gönder , MERSİN Çiçek siparişi , MERSİN Çiçek satışı , MERSİNDEKİ Çiçekçiler, MERSİN Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an MERSİN ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde MERSİN ile ilgili bilgi bulabilir ve MERSİN ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

MERSİN İLGİLİ BİLGİLER - MERSİN ÇİÇEKÇİLİK

Kapak : İçel'in Silifke şehrinden bir görünüş.
İçel ili, sırtını Akdeniz'e paralel uzanan yüksek Toros Dağlarının karlı yamaçlarına dayanmıştır. Yılın 12 ayında pırıl pırıl güneş al­tında parlayan Akdeniz kıyılarında, 300 kilometreye yaklaşm\as-falt karayolu, İçel'i Adana ve Antalya illerine bağlar. Deniz suyu kış mevsiminde bile, 16-18 derece arasındadır.
Tarih ve doğa zenginliği içel'de son derece çeşitlidir. Akdeniz'deki ilk uygarlıkların buralarda kurulduğunu gösteren buluntular var­dır. Arkeolojik kazılarda Neolitik Çağ eserlerine rastlanmıştır. Ya­kın Doğu'nun denizci kavimleri gemilerini bu bölgedeki ormanlar­dan kestikleri büyük ağaçlarla yaparlardı, içel ormanlarından elde edilen keresteler bugün bile, ormanı olmayan Doğu Akdeniz ülke­lerine ihraç edilmektedir.
içel'in. Mısır Kraliçesi Kleopatra ile birlikte anılan Tarsus kenti, 2000 yıl Önce deniz kenarında güzel bir liman şehriydi. Roma İm­paratorluğu'nun ünlü Konsülü Marcus Antonius ile Kleopatra'nın Tarsus'ta, iki devletin siyasal işleri için buluşup konuştuklarını tarih kitapları yazar. Isa Peygamberin havarilerinden San Paulus da Tarsus'ta doğmuştur. Üçüncü Haçlı Seferi'nin Komutanı, Al­manya İmparatoru Friedrich Barbarossa, içel'de Silifke ilçesi'nde Akdenize dökülen Göksu Irmağı'nı geçerken boğulup ölmüştü. İçel İlinin Narlıkuyu Mağarasında akan suyun, efsanelere göre, çirkinleri güzelleştirdiğine inanılırdı. « Yedi Uyurlar - Eshabı Kehf» mağarası da bir efsane konusudur. Hıristiyanlığın gizli-gizli yayıl­dığı yıllarda bu dini kabul eden 7 kardeşin bu mağarada 300 yıl uyuduğu söylenir.
Akdeniz'in beyaz köpüklü mavi suları içinde yükselen «Kız Kalesi» Fatih Mehmet H'nin oğlu Cem Sultan'ın, Rodos'a geçmeden ve Avrupa'ya kaçmadan önce, bir süre kaldığı kaledir. Anamur'un, Romalılar çağından kalan Anamur Kalesi, Anadolu Yarımadası'nın en güney kıyısında yükselen bir mimarlık anıtıdır, içel kıyılarının hemen arkasında yükselen yaylalar serin ve yeşil bir cennet gibidir. Yerleşik halkın bir kısmı, yaz aylarını bu yaylalarda geçirir. içel, Türkiye'nin en büyük ve en modern limanlarından birine sahiptir. Demiryolu, buraya kadar uzanır, içel, muz ve turfanda bahçe ürünleri yetiştiren en büyük tarım alanlarımızın başında gelir.
İÇEL İLİNİN TARİHİ
Yapılan kazılar ve araştırmalar sonunda, bu topraklarda tarih çağlarından önce de insanların yaşadığı, kalan eserlerden, anlaşılmıştır. Mersin şehrinin 5 km. yakınındaki «Yümüktepe» höyüğünde yapılan kazılar. Taş Devri insanlarının burada ya­şadığını göstermiştir. İçel, tarih çağlarının başlarında Hititler (Etiler) egemenliğindeydi Eski Babil Krallığından sonra M. Ö. 1500 yıllarında Hititler buralara kadar yayılmışlardı. M. Ö. 1400 yıllarında «Arıava» adını alan bölge M. Ö. 1000 yıllarında «KÜikya» diye anlırdı. M. Ö. 580 yılında Asurlular egemenliklerini buralara kadar genişlettiler. Milâttan önceki dçnemde buraya yerleşenlerin arasında Fenikeliler de vardır.
46
ve karaçamlar 2.000 metrenin üstüne kadar çıkar. Daha yükseklerde dağ ça­yırlarına ve yüksek dağ bitkilerine rast­lanır. Ovalık kesimlerde okaliptüs or­manları ve palmiyeler vardır. Ovalarda yetişen zeytin, fıstık ve muz ağaçları ile turunçgiller günden güne çoğalmakta­dır Ovaların alüvyonlu toprakları, ikli­min sıcaklığı, İçel'in büyük bir turfanda sebze ve meyva alanı niteliği kazanma­sına neden olmuştur.
AKARSULAR
İçel İlinin en büyük akarsuyu Göksu Ir-mağı'dır. Kaynakları Konya İlinde olan bu ırmağın büyük kolu, Konya-Antalya sınırındaki Hatay Dağı'ndan çıkar. Ku­zeyde bulunan bu kolun güneyinde, Ka­rakuş Dağı'ndan çıkan ikinci bir kol da­ha vardır. İki ırmak Taşeli Yaylası'nı bir­çok yerde dik duvarlar biçiminde yar­dıktan sonra Mut İlçesi yakınında bir­leşir ve Göksu adını aılr. 280 km. uzun­luğundaki bu ırmak, Mut İlçesi güneyin­den geçtikten sonra, güneydoğuya dö­ner ve Silifke İlçesinde büyük bir delta­ya yaydığı alüvyonların arasından Akde­niz'e karışır. İçel İlindeki diğer suların
en önemlileri, Erdemli civarında Akde­niz'e dökülen Lamas Suyu, Mersin ya­kınındaki Efrenk ve Tarsus'taki Tarsus Çayı (Berdan Çayı) dır.
TARİM VE HAYVANCILIK
Tarsus ve Mersin İlçelerinin sınırları içinde kalan Adana Ovası'nın batı kesi­mi dışında, il topraklarının büyük bir bölümü engebeli olduğu için, İçel'de ta­rım dışı alanların oranı % 33,5 gibi bü-yük'bir sayıya yükselir. İçel'deki tarla­ların yüzölçümü toplamı bütün ii top­raklarının 5te biri kadardır. Tarla tarı­mında ilk sırayı buğday alır. Yıllık orta­lama üretim 210.000 ton civarındadır. Arpa üretimi 45.000 ton civarındadır. Baklagillerin içinde en çok nohut, son­ra fasulye ve mercimek ürünü elde edi­lir. Baklagiller üretimi 15.000 ton civa­rındadır.
Pamuk üretimi sanayi bitkileri içinde en önemli niceliğe ulaşır. Yılda 50.000 ton kadar pamuk elde edilir. Yer fıstığı üretimi son yıllarda önem kazanmıştır ve yıllık üretim 15.000 ton civarında­dır. Yer fıstığından, yağ çıkarılmakta­dır. Susam üretimi de önemlidir. Yılda 180 000 ton dolayında üzüm, 600.000 ton kadar sebze elde edilir. Portakal üretimi 140.000 ton, limon üretimi 120 000 ton kadardır. Zeytin üretimi 15-20.000 ton arasında değişir. Çayır ve otlaklarının oranı % 5,8 olan İçel'de, 1971 sayımlarına göre 724.000 kıl keçisi, 222.000 koyun, 127.000 sığır yetiştirilmiştir. Ayrıca 12.000 at, 51.000 eşek, 3.300 katır, 5.000 deve sayılmıştır. Arıcılık yaygındır. Yılda 400 ton bal el­de edilir.
ENDÜSTRİ
İçel İli, gelişme hızı bakımından endüs­tride en ön sıralarda gelir ve Türkiye il­lerinin arasında 4 unculuğu alır. Başlıca endüstri kuruluşları şunlardır: Mersin'­deki Petrol Rafinerisi (ATAŞ), Mersin Yem Fabrikası, Tarsus ve Mersin Men­sucat Fabrikaları, Suni Gübre Fabrika­sı, Şişe ve Cam Fabrikası. Bunlardan başka 8 sabun, 10 zeytinyağı ve çok sa­yıda çırçır fabrikası vardır. İmalât sa­nayiindeki işyerleri 1927'de 857 iken son yıllarda 2.000'i geçmiştir. Tarsus'ta çimento ve boya fabrikaları vardır. So­da Fabrikası. Mersin'de kuruluş halin­dedir.
TURİZM
İçel, demiryolu, karayolu ve havayolu
ile Türkiye'nin ve Dünyanın her taraflı bağlanır. Adana Havaalanı Mersin şe rine 60 km. uzaklıktadır. Antakya, Ga; antep ve Adana'dan gelen asfalt kar yolu Antalya'ya kadar uzanır. Türkiye nin en bol güneş gören bu kıyıları, bal da Antalya'dan ileriye de açılmış; K mer-Finike-Kaş -Fethiye yoluyla Muğls ya bağlanmıştır. Hititlerden başlıyarg tarih boyunca çeşitli uygarlıkların beş ği olan, bu dönemlerin değerli kalını larıyla zenginleşen İçel, her mevsimd yerli ve yabancı turistlerin uğrağıdı
Özellikle Tarsus ve Silifke dolaylar turizm yönünden büyük önem taşır. Ceı net-Cehennem adlı büyük çukurlar, Ki kalesi, Eshabı Kehf Mağaraları, Narl kuyu Mağarası, Şahmeran Hamamı, Ta sus Çağlayanı, İçel'in turistik yerleridi Mersin-Anamur yolu üzerindeki büyü plaj siteleri turistlerin ihtiyacını karş ladığı gibi, ayrıca bütün kıyı boyunc çadır kurmaya ve piknik yapmaya elv< rişli doğal plajlar vardır. İçel, Grek v Roma çağından kalan yüze yakın anti şehri bağrında saklar.
FOLKLOR
İçel, eski çağların ünlü yerleşme me kezlerinden olmasına rağmen, ona öze İlklerini, Orta Asya'dan 11'İnci yüzyı dan itibaren Anadolu'ya gelmeye başi; yan, Oğuz boyları (aşiretleri) vermişti Bugün «Türkmen» ya da «Yörük» diy anılan bu göçebe Türkler, Toros Dağli rında, Namrun ve Taşeli gibi yaylalardî keçi kılından dokunmuş büyük ve süsl çadırlarında «oba» halinde yaşarla Ünlü halk ozanı Karacaoğlan, bu Tür! men boyları arasından çıkmıştır. Ort Asya Türklerinin, Müslüman olmada önceki gelenekleri, eski «şaman» din nin izleri bu obalarda hâlâ görülür. «Tar tacı Aşiretleri» adı da verilen bu Tür! menler toplu yaşar, toplu göçerler. Ç« dırları bir köy evinden daha sağlamdıı Yazları yaylaya çıkar, kışları ovalar inerler. Geçimleri hayvancılıktandı Yanlarında gezdirdikleri hayvanları sütünü, derisini, yününü, kılını ve etir kullanırlar. Yerleşik halktan buğda alıp hayvan verirler. Halk müziği, g« nellikle Akdeniz bölgesi müziğinin car lı, hareketli, neşeli havasını taşır. Sili ke dolaylarının halk oyunları, Anadol halk oyunları arasında, en çok seviler lerden biridir. Yaylalarda, İç Anadol müziğinin etkisi görülür. Oyunlarınd adımlar ve hareketler gösterişli, figüı ler orijinaldir. «Silifkenin yoğurdu» d ye başlayan türküleri pek ünlüdür.
İÇEL İLİYLE İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
15.853 km.2
Nüfusu
590.943
Nüfus yoğunluğu
km.2'ye 37 kişi
İlçe sayısı
.7
Bucak sayısı
21
Köy sayısı
555
İÇEL İLİNİN
İDARÎ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez içindekiler köy ve­ya mah. sayısı­dır.)
Merkez
177.454
Merkez (51), Arslanköy (8), Gözne (13), Kazanlı (4), Kuzucubelen (16),
Anamur
48.363
Merkez (55).
Erdemli
61.571
Merkez (14), Elvanli (20), Güzeloluk (16),
Gülnar
36.570
Merkez (31), Aydıncık (11), Ovacık (7),
Mut
42.693
Merkez (67), Sankavak (15),
Silifke
62.072
Merkez (53), Mağara (15), Taşucu (10),
Tarsus
162.220
Merkez (82) Gülek (33), Namrun (13),
İ
Yenice (20),
İÇEL VE MERSİN ADI NEREDEN GELİYOR?
«Mersin» sözcüğü hem bir ağaç, hem bir balık, hem de bir kent adıdır. Mersin şehri adının «myrtus» denilen mersin ağacından geldiği söylenir. Fakat, bü­yük Türk gezgini Evliya Çelebi, 17'nci yüzyılın ikinci yarısında, burada «Mer-sinoğlu» adlı bir Türkmen köyünün bulunduğunu yazar. Bu yörede ll'inci yüzyıldanberi, «Yörük» denilen Türkmen aşiretleri yerleşmiştir. Mersin şeh­ri, adını bu Türkmen köyünden almıştır. İl'e adını veren «İçel» sözcüğü de Türkçedir ve «tç-kent», «İç-memleket» anlamına gelir. «El» sözcüğü, ülke, bel­de demektir.
kütlesi) ve bunları Batı Toroslar'a bağ­layan Taşeli Yaylası ile kaplıdır. Ova olarak yalnız doğuda Adana Ovası'nın batı kesimiyle Göksu Irmağı ağzındaki delta ovası ve bazı küçük düzlükler bu­lunur. Adana Ovası, Akdeniz'le dağlar arasında, batıya doğru gittikçe darla-şır ve. yerini denize dik inen dağ ya­maçlarına bırakır. İlin kuzey sınırındaki Bolkar Dağları 3.000 metreyi aşan do­ruklarla yükselir. Bunlar: 3.337 metrelik Gâvur Dağı, 3.480 metrelik Aydos Dağı'-dır. Bozoğlan Dağı 3.134 metre, Meydan Dağ' 3.132 metre, Karayelek Dağı 3.069 metre, Orta Dağ (Kızıltepe) 3.085 met­redir Bu dağların doğu kenarındaki Gü-lek (Külek) Boğazı ile Akdeniz kıyıları İç Anadoluya bağlanır. İçel kıyılarından İç Anadolu'ya ikinci geçit, Göksu Irmağı vâdisindedir. Göksu Irmağının batısında Taşeli Yaylası yükselir. Kireçli kayalar­dan oluşan bu yaylanın yüzeyindeki ki­reç taşları yağmur ve kar sularıyla eri­diği için bir taş çölü görünüşündedir. Bu yayla İç Anadolu ile Akdeniz arasın­da, geçilmesi yüksek dağlar kadar güç bir engel oluşturur. Taşeli Yaylası, Gök­su Irmağı ve çeşitli kolları tarafından yer-yer yarılmıştır. Önemli ormanlara rastlanırsa da ekilebilen toprak gayet azdır.
İKLİM
İçel İlinde Akdeniz iklimi egemendir. Kıyılarda yazlar sıcak ve kuraktır. Yük­seklere çıkıldıkça bu iklim değişir, yaz­lar daha serin geçmeye, yağışlar art­maya başlar. Kış yağışlarının bir bölü­mü bu kesimlerde kar hâlinde düşer. Oysa kıyı kesiminde hiç kar yağmaz. İçel kıyılarında yazın ısı 40 dereceye kadar çıkar. Yerleşik halkın bir bölümü yaz aylarını yaylalarda geçirir. Kışın ısı, kıyılarda daima sıfır derecenin üzerin­dedir. Yıllık ortalama ısı 18, en sıcak ayın ortalaması 28, en soğuk ayın orta­laması 10 derecedir. Yıllık yağış tutarı Mersin'de 601 mm., Silifke'de 629 mm., Tarsus'ta 649 mm.'dir. Yağışların % 62'-si kışın, % 21'i sonbaharda, % 16'sı ilkbaharda düşer. Yazın düşen yağış ancak % 1'dir.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
İçel İlinin doğal bitki örtüsü, kurakçıl karakterli ormanlardan oluşur. İlin % 26'sı ormanlarla kaplıdır. Deniz kıyıla­rından başlayarak 800 metre yükseklik­lere kadar, kışın yapraklarım dökmeyen çalılıklar (maki) görülür. 800 m. den sonra görülen kızılcam, sedir, köknar