ESKİŞEHİR ÇİÇEKÇİLER

ESKİŞEHİR ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

ESKİŞEHİR İLGİLİ YAZILAR

ESKİŞEHİR Çiçek , ESKİŞEHİR Çiçekçi , ESKİŞEHİR Çiçekçilik , ESKİŞEHİR Çiçekçiler , ESKİŞEHİRDE Çiçekçi , ESKİŞEHİR Çiçek yolla , ESKİŞEHİR Çiçek gönder , ESKİŞEHİR Çiçek siparişi , ESKİŞEHİR Çiçek satışı , ESKİŞEHİRDEKİ Çiçekçiler, ESKİŞEHİR Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an ESKİŞEHİR ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde ESKİŞEHİR ile ilgili bilgi bulabilir ve ESKİŞEHİR ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

ESKİŞEHİR İLGİLİ BİLGİLER - ESKİŞEHİR ÇİÇEKÇİLİK

Kapak : Eskişehir'in içinden geçen Porsuk Çayı
E S K İŞİ H İR
Eskişehir, Porsuk Çayı'yla ona kansan Sansu'yun geçtiği bir ova­nın güney kenarında, Porsuk Çayı etrafında kurulmuştur. Türki­ye'nin nüfus bakımından 7'nci büyük ili olan Eskişehir yakın za­manlara kadar bir tarım kasabasıydı. 1927'de şehrin nüfusu 32.341 iken 1955'te 120.000, 1960'ta 150.190, 1970'te 284.100 olmuştur. Son yıllarda büyüme hızı bakımından en önde gelen birkaç ilimizden biridir. Eskişehir kara, hava ve demiry ollarımı-an düğüm noktasında bulunduğu için, yapılan yeni yatırımların da etkisiyle, yakında Anadolu'nun en büyük endüstri merkezi ol­maya adaydır. 1922'de Yunan işgali altında yanıp yıkılan şehir, kurtuluştan sonra hızla kattandı. Demiryolu Atelyesi genişletildi. Büyük un değirmenleri yapıldı. 1933'te Şeker Fabrikası, daha sonra Uçak Tamir Atelyesi, birçok kiremit ve tuğla fabrikası, ta­rım âletleri yapımevleri açüdı. Son yıllarda sanayi teşvik bölgesi olarak kabul edilmiş ve Türkiye'nin en büyük fabrikalarının te­meli atılmıştır. Eskişehir İlinin güneydoğu ve kuzey sınırları Sakarya Irmağı ta-
rafından çizilmiştir. Eskişehir'in bu durumuna Alman coğrafyacı­sı Alfred Phüippson «Sakarya Yarımadası» adım vermiştir. Sa­karya vadisinin Anadolu içinde çizdiği büyük yay içinde kalan bu «yarımada»nın ekseni, II merkezinden geçerek Ankara toprak­larında Sakarya'ya kansan Porsuk vadisi çizer. Porsuk Çayı, do-ğu-batı doğrultusunda Eskişehir ilini ikiye böler. Eskişehir'de Porsuk, Gökçekaya ve Sarıyor Barajı gibi yapma göller ve elektrik enerjisi üreten zengin merkezler vardır. Diğer illerimizde yeni üretilen şeker pancarının Eskişehir'de 1933'e kadar uzanan bir tarihi vardır. Eskişehir yarım milyon ton civannda şeker pancarı üretir. Bu bakımdan Türkiye illeri arasında birinciliği elinde tutar.
Eskişehir'de, Türkiye'nin hiçbir ilinde bulunmayan, değerli, gü­zel, beyaz bir maden vardır, önceleri bundan yalnız lüle yapıldığı için adına «lületaşı» denilen hidratlı tabiî magnezyum silikat; Eskişehir'in adını bütün dünyaya duyuran, devamlı bir gelir kaynağıdır.
taş Ovası'nda bu iki kol birleşir. Kütahya şehrinin doğusundan geçer. Ku­zeye çıkarak Türkmen Dağı'nın kuzey eteklerinden Eskişehir şehrine yö­nelir. Doğu yönünde akan Porsuk'a, Eskişehir yakınlarında, İnönü'den ge­len bir kol daha karışır. Sonunda Sakarya'yla birleşir. Sakarya Irmağının tüm uzunluğu 824 kilometre, Porsuk Çayı'nınki ise 488 kilometredir. Bu iki akarsu Eskişehir topraklarının candamarıdır. Eskişehir'de göl yoktur. Ancak, Porsuk Barajı, Gökçekaya Barajı, Sarıyar Barajı gibi yapma göller vardır.
TARIM, HAYVANCILIK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlin ova kesimlerinde doğal bitki örtüsü step görünüşündedir. Ancak akarsu boylarında söğüt dizilerine, sulanan yerlerde kavaklara rastlanır. Bugüne kadar az çok varlığını korumuş ormanlık alanlar ise yalnız Sün-diken dağlarıyla Türkmen dağlarındadır. 1970 genel sayımına göre Eskişe­hir il topraklarının % 25,3 u tarla, % 14,1'i orman, % 28,3 u tarım dışı topraklar, % 11,1'i çayır ve otlaklar, % 1,3'ü bağ ve bahçelerden oluşur. Sulanan topraklar azdır. Bu, bütün toprakların % 4'ünü geçmez. Ekili alanların % 93'ünde tahıl vardır. Yılda ortalama 300.000 ton buğday elde edilir. Arpa üretimi 150.000 ton civarındadır. Şeker pancarı bu ilde çok eskidenberi yetiştirilmektedir. Son yıllarda şeker pancarı üretimi 500 000 tona yaklaşmıştır. Sakarya Irmağı vadisinde 200 ton kadar pamuk, 1000 tondan fazla ayçiçeği çıkar. Ayrıca keten ve susam yetişir. Kuzeydeki Sakarya vadilerinde sebze ve meyva üretimi her yıl artmaktadır. Elma, kayısı, zerdali, armut, dut, üzüm vb. meyvalar yetiştirilir. Yılda 50.000 ton kadar üzüm elde edilir. Eskişehir'in bu bölgesinde zeytin de yetişir. 1971 rakamlarına göre ilde 784.000 koyun, 445.000 tiftik keçisi, 13.200 kıl keçisi, 124.000 sığır, 3.500 manda, 32.000 at, 18.500 eşek, 1.600 katır vardır.
ENDÜSTRİ
İstanbul, Ankara, Afyon ve Balıkesir demiryollarının kavşak yeri olan Eskişehir, Türkiye Demiryollarının en önemli noktasında bulunur. Eskişe­hir, Anadolu karayolu akımının kenarında kalmıştır. Fakat, önemli yolların bir bölümü buradan geçer ve Eskişehir'i Ankara, Konya, Afyon, İzmir, Kütahya ve Bursa'ya bağlar. Yol zenginliği kadar, Türkiye'nin en önemli askerî havacılık merkezi oluşundan dolayı Eskişehir hızla büyümüştür. Eskişehir'in son yıllarda sanayi teşvik bölgesi olarak seçilmesi, burada birçok büyük fabrikanın kurulmasına neden olmuştur. Endüstriyel gelişme bakımından Eskişehir, Türkiye illeri arasında 19'uncu sıradadır. Devlet Demiryolları İşletmesi'ne ait Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Fab­rikası, yurdumuzun en eski endüstri kuruluşlarındandır. 1894'te kurulan bu fabrika dizel ve elektrik lokomotifleri, yük vagonları yapar. Eskişehir'­de Silâhlı Kuvvetler'e ait Uçak Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'-nin Şeker Fabrikası, Etil - Alkol Tesisleri, Çiftlik Süthanesi, Çukurhisar Çimento Fabrikası, Beton direk Tesisleri ve Devlet Su İşleri'nin Kanalet Tesisleri vardır. Bunlardan başka büyük tuğla ve kiremit fabrikaları, ta­bakhaneler, un fabrikaları, makarna - bisküvi fabrikaları, plâstik, şarap ve madensel eşya fabrikaları çalışmaktadır. Süt Endüstrisi Kurumu'nun bir fabrikası 1976'da çalışmaya başlayacaktır.
ESKİŞEHİR'İN LÜLETAŞI VE DİĞER MADENLERİ
«Eskişehir Taşı», «Lüle Taşı». «Köpük Taşı» diye anılan beyaz taş mag­nezyum silikat madenidir. 90-100 metre derinlikteki maden ocaklarından küçük parçalar halinde çıkarılır. Üzeri temizlenir ve birçok süs eşyası yapılır. Eskişehir'de bu taşı işleyen değerli sanatçılar vardır. «Deniz Kö­püğü» adı da verilen bu taş yumuşaktır ve çelik kalemlerle işlenmeye olanak verir. Eskişehir Taşı, sadece ülkemizde değil Avrupa ve Amerika'­da da tanınmıştır. Geçen yüzyıldanberi yabancı ülkelere ihraç edilir. Me­selâ, 1881 yılında 11.000 sandık lületaşı ihraç edilmişti. İri lületaşları çok pahalıdır. Çünkü lületaşı ufak parçalar halinde çıkar. Pipo, ağızlık, baston sapı, mektup açacağı, bilezik, gerdanlık, yüzük, küpe, sigara tab­lası, biblo, vazo ve daha-birçok eşya yapılır. Eskişehir Taşı, hem bir güzel sanat kolu hem de bir ticaret ham maddesi olarak Eskişehir'in ekonomi­sinde yer tutar.
Eskişehir'de birçok yerde krom madeni vardır ve bu madenler işletilmek­tedir. Demir, amyant, mika, magnezyum, kömür, antimon, bakır, kalay, manganez, volfram, kurşun cevherleri bulunmuştur. Fakat henüz işletme-
ye açılmamıştır. Yılda ortalama 65.000 ton krom, 42.000 ton manyezit, 2.000 ton amyant, 3.000 ton demir, 1.000 ton linyit, 150 ton bor tuzu, 10 ton mika çıkarılır.
ÇİFTELER HARASI
Eskişehir'deki «Çifteler Harası», Türkiye'de hayvancılığın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut dönemindenberi (1808 - 1839) çalışan bu kurum, o zamanlar ordularımızın süvarilerine bi­nek hayvanı yetiştirirdi. Cumhuriyet döneminde attan başka sığır, koyun, tiftik keçisi üzerinde de çalışmıştır. Hara'nın atçılık bölümünde «Çifteler Yarımkanı» adıyla yeni bir at ırkı, sığırcılık bölümünde «Boz Irk», koyun­culuk bölümünde «Akkaraman - Merinos» melezleri yetiştirilir.
GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLERİ
Sarıköy'deki Yunus Emre Mezan'nda her yıl anma törenleri yapılır. Battal Gazi Türbesi'nin bulunduğu Seyitgazi, Yazılıkaya. Ballıhisar, Karacahisar'-da antik çağdan kalma anfitiyatrolar, stadyumlar, agoralar, şehir katıntı­ları görülür. Eskişehir kenti içinde Eskişehir Müzesi, Şeyh Edebâlî Tür­besi, Kurşunlu Cami (1525), Alâeddin Keykubad Camii (1262), Osmanlı ve Selçuklu çağından kalmış mimarlık yapıtlarıdır. Eskişehir - Kütahya illeri sınırındaki Porsuk Barajı, Kalabalık Suyu, Sündiken dağlarındaki Ça-tacık ormanı, birçok içme ve kaplıca, Eskişehir'in gezilip görülmeye de­ğer yerleri arasındadır.
FOLKLOR
Eskişehir çevresi, Anadolu'ya doğudan akın eden Türk boylarının önemli konaklama yerlerinin başında gelir. Bölge, kavşak noktasında bulundu­ğundan çeşitli çağlarda çeşitli ulusların etkisi altında kalmıştır. Har ırkın bıraktığı özelliklere bir başka ırkın etkisi karışmış, böylece bölgenin ka­rakteri ortaya çıkmıştır. Eskişehir'in folklorunda daha çok Batı Anadolu gelenekleri görülür. Halk müziği de aynı özellikleri taşır. Ege ve Batı Ana­dolu'nun «Zeybek» oyunlarının her türlüsü burada biraz değişik olarak oynanır, «öte yakaya geçelim, atlara yonca biçelim» ve «Oturmuş kurna başına» türküleri ülkemizde ün yapmıştır.
"; ;.— -_"-—:— ~. _. -ı
ESKİŞEHİR İLİYLE
İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
13.652 km.2
Nüfusu
459.367 (1970)
Nüfus yoğunluğu
km.**ye 33 kişi
İlçe sayısı
7
Bucak sayısı
15
Köy sayısı
404
ESKİŞEHİR İLİNİN İDARİ BÖLÜI
4ÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez içindekiler köy
veya mah. sayısıdır.)
Merkez
284.100
Merkez (94), Alpu (28), Hekimdağ (11). İnönü (13),
Çifteler
24.567
Merkez (28),
Mahmudiye
12.921
Merkez (15),
Mihalıççık
41.275
Merkez (52), Beylikahır (18),
Sarıcakaya
14.146
Merkez (8), Mihalgazi (6),
Seyitgazi
25.992
Merkez (28), Kırka (20),
Sivrihisar
56.366
Merkez (57), Günyüzü (17). Kaymaz (9),
ESKİŞEHİR ADI NEREDEN GELİYOR?
Frigyalılar döneminde şehrin adı «Dorylaion» du. Bu­günkü Eskişehir'e 11 km. uzaklıkta olan «Dorlaion»u Araplar «Druliya» biçiminde söylerlerdi. Şehrin Türkler zamanındaki ilk adı «Sultanhöyüğü» ya da «Sultanönü»ydü. Osmanlüar'in «Dorylaion» kalıntı-larına bakarak kente «Eskişehir» dedikleri anlaşılıyor.
raya gelen Evliya Çelebi adlı gezgin yazarımız Eskişehir'in 17 mahallesi ve 800 dükkânı olduğunu yazar. 19'uncu yüyzılda Eskişehir Bursa (Hûda-vendigâr) vilâyetinin Kütahya Sancağının içinde bir kaza merkeziydi. 19'uncu yüzyılın sonlarında Haydarpaşa - Bağdat demiryolu'nun Eskişe­hir'den geçmesi bu kasabanın büyümesine olanak sağladı. 1894'te kentte 17 cami, 3 medrese, 4 tekke, 25 han, 700 dükkân, 2 han vardı. Sayısı 2.000'i geçen Rum ve Ermeni azınlıklarının olduğu da bilinmektedir. 1878'-den sonra Rumeli göçmenlerinin yerleştirilmesiyle nüfus çoğaldı, ticaret ve endüstri ilerledi. Birinci Cihan Savaşı'nda yapılan sanayi yatırımlarıy­la Eskişehir her bakımdan gelişti, müstakil sancağın (vilâyetin) merkezi oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar 20 Temmuz 1921'de Eskişe­hir'i işgal ettiler. 2 Eylül 1922'ye kadar 1 yıl, 1 ay, 13 gün düşman işgalin­de kaldı. Yunanlılar, yaklaşan Türk orduları girmeden şehri yaktılar. Es­kişehir, 1925 yılında vilâyet (il) hâline getirildi.
ESKİŞEHİR'İN COĞRAFYA KONUMU
Eskişehir ilinin büyük bölümü iç Anadolu, kuzeyde ufak bir bölümü de Batı Karadeniz bölümündedir, iç Anadolu'da kalan bölüm, «Yukarı Sa­karya» diye de anılır. Doğusunda Ankara, kuzeyinde Ankara ve Bolu, ku-zey-batısında Bilecik, batısında Kütahya, güneyinde Afyonkarahisar. gü­neydoğusunda Konya illeri bulunmaktadır. Yüzölçümü 13.652 km.2, nüfu­su 459.367'dir. Nüfus yoğunluğu 33, köy sayısı 404'tür.
ESKİŞEHİR İLİNİN YÜZEY ŞEKİLLERİ
Sakarya Irmağı, bir yarımada şeklinde Eskişehir topraklarını kuşatmakta­dır. Ucu doğuya bakan bu yarımadanın güney-doğusu «Sivrihisar Kütlesi» diye anılan geniş bir dağ alanıyla, kuzey kesimi ise doğu-batı doğrultulu Sündiken dağlarıyla engebelenmiştir. ilin başlıca düzlükleri Porsuk vadisi boyunca sıralanır. Sündiken dağlarının en yüksek noktası 1.770 metreyi bulur ve doğuya doğru ilerledikçe Mihalıççık Dağı'yle birleşir. İlin güney­doğu köşesindeki Sivrihisar dağlarının en yüksek tepesi, 1.819 metrelik Arayıt Tepesi'dir. Bu dağlar üzerinde İkinci yüksek doruk 1.532 metreye çıkan Yediler. Tepesi'dir. Porsuk - Sakarya Irmakları arasındaki bir başka yükseklik 1.685 metrelik Taş Tepe'dir. Eskişehir Ovası, Porsuk Irmağı vadisinde yayılır. Hafif bir eşikten sonra güney-doğuya iner; Sakarya'nın kaynağına yakın yerlerde ve Sakarya vadisinde Çifteler Ovası'yla birleşir. İlin güney-batısındaki Türkmen Dağı 1.829 metredir ve bir bölümü Kütah­ya ilinde kalır.
İKLİM
Kuzeyden Köroğlu dağları, güneyden Sündiken dağlarıyla korunan ve kışları oldukça yumuşak geçen kuzey Sakarya Vadisi'nin dışında, Eskişe­hir'de sert bir kara iklimi görülür. Kışlar sert ve sürekli, yazlar çukur alanlarda gündüzleri sıcak, geceleri serin; yaylarlarda epeyce soğuk ge­çer. Gece'yle gündüz arasındaki ısı farkı fazladır. Yıllık yağışlar genellik­le azdır. Ortalama yağış tutarı 375 mm.'dir. Dağlık kesimlerde bu miktar artar. Eskişehir İlinde yapılan uzun süreli gözlemlerin ortalamasına göre ısı en soğuk ayda eksi 0,2 derece, en sıcak ayda 21,5 derecedir. Şimdiye kadar ölçülen en düşük ısı eksi 26 derece, en yüksek ısı 39,1 derecedir. Yaz aylarında sıcaklığın 30 dereceyi geçtiği günlerin sayısı ortalama 38'dir. Sıfır derecenin altında kaldığı günlerin sayısı 17'yi geçmekte. 100 gün içinde sıcaklık sıfır dereceye kadar inmektedir. Yağışların % 34 u kış, % 31'i ilkbahar, % 15'i yaz, % 20'si sonbahar mevsimlerinde düşer. Yağışlı günlerin ortalaması 106, kar yağışlı günler 22, karla örtülü günler sayısı 35'tir.
AKARSULAR
ilin önemli akarsuları Sakarya Irmağı'yle, Sakarya'nın en büyük kolu olan Porsuk Çayı'dır. Sakarya, Afyonkarahisar ilindeki Bayat yaylasından ve Emirdağ tepelerinden çıkar. Seyitgazi İlçesinde Eskişehir sınırlarına gi­rer. Mahmudiye İlçesinden geçip güney-doğuya akar ve Ankara ile Eski­şehir sınırında kuzeye doğru akar. Büyük iskender'in uğradığı tarihsel ■Gordium» (Polatlı'nın Yassıhöyük Köyü) kentinde, batıdan gelen Porsuk Çayı'nı alır. Kuzey-batıya dönerken Sarıyar Barajı'ndan geçer. Sündiken sıradağlarının kuzey eteklerinde derin vadileri oyarak batıya ilerler; Mi-halgazi - inhisar arasında Bilecik topraklarına geçer. Porsuk Çayı, Kütah­ya'nın Murat Dağı ve Yazılıkaya Yaylasından iki kol halinde doğar. Altın-