KOCAELİ ÇİÇEKÇİLER

KOCAELİ ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 0 262 444 02 09

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

KOCAELİ İLGİLİ YAZILAR

KOCAELİ Çiçek , KOCAELİ Çiçekçi , KOCAELİ Çiçekçilik , KOCAELİ Çiçekçiler , KOCAELİDE Çiçekçi , KOCAELİ Çiçek yolla , KOCAELİ Çiçek gönder , KOCAELİ Çiçek siparişi , KOCAELİ Çiçek satışı , KOCAELİDEKİ Çiçekçiler, KOCAELİ Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an KOCAELİ ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde KOCAELİ ile ilgili bilgi bulabilir ve KOCAELİ ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

KOCAELİ İLGİLİ BİLGİLER - KOCAELİ ÇİÇEKÇİLİK

Kapak: izmit'te gurup.
K
O
C
A
E
L
10CAELİ VE İZMİT ADLARI NEREDEN GELİYOR?
Kocaeli» ya da «Kocaili» sözcükleri, Osmanlı Devleti'ni kuran isman Gazi'nin akıncı beylerinden Akçakoca'dan gelir. Bu bölgeyi 320 yılında Bizanslıların elinden alan Akçakoca Bey'dir. İzmit ozcüğü ise «Nikomedia»dan gelmektedir. M.Ö. 262 yılında Bitinya [ralı l'inci Nikomedes tarafından kurulan kente sonraları «eski fikomedia» anlamına «İs-Nikomoedia» denildi. Osmanlı Türkleri u kelimeyi «İznikomidi» biçiminde söylerlerdi. Zamanla «İznik-ıid» ve «İzmid» oldu. Cumhuriyet yönetiminde, Lâtin harflerinin abulimden sonra «İzmit» şeklinde yazılıp söylenmeye başlandı.
Kocaeli, iki ayrı denizde kıyıları olan 4 ilimizden biridir. (Diğer' leri: İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'dir). Hem Karadeniz'de hem Marmara Denizinde sahilleri bulunan Kocaeli, endüstri ge­lişmesindeki sürat bakımından Türkiye'nin 67 ili arasında birinci gelir. Özellikle yakın yıllarda izmit Körfezi kıyılarında, İstanbul'­dan başlayarak izmit'in doğusuna ve Gölcük'e kadar uzanan bir sanayi alanı doğmuş, her yıl genişleyen bu alan, İstanbul sanayi bölgesinin bir uzantısı hâlini almıştır. İzmit Körfezi'ndeki 100 km.'lik bir şerit içinde 150'si büyük fabrikalar olmak üzere 1.000'e yakın endüstri kuruluşu vardır. 1927 yılında 15.000 olan İzmit Şehrinin nüfusu günümüzde 200.000'i geçmiştir. Endüstri geliş­mesi bakımından en önde olmasına rağmen Kocaeli, yüzölçümü bakımından ülkemizin en küçük ilidir. Kocaeli'nin bir başka özel­liği, orman alanlarının ilde % 42 gibi büyük bir oranda olmasıdır. Çayır ve otlaklarının bolluğu, tarlalarının zenginliği ve endüstri-sinin millî gelire her yıl yaptığı milyarlarca liralık katkı ile, Koca-
eli Türk ekonomisinin en gözde ilidir. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kalbi Kocaeli'nin «Gölcük» İlçesi'nde atar. Gölcük, İzmit Körfe-zi'nin güney kıyısındadır ve Türk Donanmasının en büyük üssü­dür. Kocaeli büyük sanayi kuruluşlarının yanında turistik yönden de önemli yerlere sahiptir. İl merkezi İzmit şehrinde yapılan «Piş-maniye» tatlısının dünyaya yayılan bir ünü vardır.
KOCAELİ İLİNİN TARİHİ
Kocaeli ve çevresi tarih çağlarında, Hititler (Etiler) in egemen­liğinde (M.Ö. 2000 yıllarında) görülür. Hititler'in M.Ö. 12'nci yüzyılda yıkılmasından sonra onların yerini Frigyalılar aldı. M. Ö. 8'inci yüzyılda Megara'lı Yunanlılar İzmit Körfezi'nin dip tarafına yerleştiler. Yunanlıların, kralları «Astakos» un adını verdikleri yerleşme yeri, İzmit'in 6 km. güney-doğusundaydı. Şehir, M.Ö. 3'üncü yüzyılda Balkanlar'dan gelen Trakya Kralı
Lysimachos tarafından yakılıp yıkıldı. M.Ö. 4'üncü yüzyılda Pers (İran) ve Makedonya (İskender) İmparatorluğu­na katıldı. M. Ö. 262'de Bltjnya Kralı Bi­rinci Nikomedes, şimdiki İzmit şehrini kurdu. Ünlü Kartacalı komutan Annibal M. Ö. 148 yılında buraya geldi ve Bitinya Kralına sığındı. Annibal Gebze'de öldü ve oraya gömüldü (Mezarını bu gün bile turistler ziyaret ederler). Bitinya Krallı­ğına bağlı olan Kocaeli toprakları zaman -zaman Bergama Devleti'nin hücumla­rına uğradı.
M. Ö. 2'nci yüzyılda Roma İmparatorlu­ğu, buralarını da topraklarına kattı. Mi­lâttan sonra 258 yılında Gotlar, 284 yı­lında İranlılar bölgeyi ve İzmit şehrini yakıp yıktılar. M. S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Büyük Konstantin, İzmit civarında öldü. M. S. 6'ncı yüzyıl­da Bizans İmparatoru Justinianus, İzmit şehrinde birçok uygarlık yapıtı bıraktı. Depremlerle zarar gören şehri Justinia­nus kalkındırdı. 7'nci yüzyılda Müslü­man Araplar, Anadolu akınları sırasın­da, İstanbul yolu üzerinde bulunan Kocaeli'nden geçtiler. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra, Ana­dolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah'-ın Türk orduları bu bölgeye geldiler. 1078de Büyük Selçuklu Devleti ne ge­çen şehri, 1097'de Bizanslı Aleksios Komnenos geri aldı. Şehrin kesin ola­rak Türk egemenliğine geçişi 1337'de, Orhan Gazi zamanında oldu. Başkenti Konya olan Anadolu Selçuklu Devleti, bu bölgedeki İznik şehrini bir süre baş­kent olarak kullandı. Orhan Gazi'nin akıncı Beylerinden Akçakoca, şehrin civarını aldı ve Osmanlılar ilk defa Ka­radeniz kıyılarına çıktılar. 28 Temmuz 1402 Ankara felâketi nden sonra (Yıldırım-Timur Savaşı) Timur'un askerleri İzmit'e de girdiler«Karişıklık Dönemi» nde Osmanlı şehzadeleri ara­sındaki iktidar kavgalarından yararla­nan Bizans, bu kente kısa süre egemen oldu. Fakat 1419'da Gazi Timurtaşoğlu Umur Bey, Hereke, Gebze, Pendik, Kar­tal gibi kasabalarla birlikte İzmit'i de geri aldı. 1481 yılında, yeni bir savaş için sefere çıkmaya hazırlanan Fatih Mehmet II, Kocaeli'de, Gebze yakınla­rındaki ordugâhında ansızın öldü (1481). Dsmanlı Türkleri döneminde İzmit bir îaricak (il) merkezi oldu. Tanzimat'tan ;1839) sonra bağımsız bir sancak mer-<eziydi. 1888'de bu sancağa Adapazarı, Kandıra, Geyve, Karamürsel, Yalova, Gebze kazaları bağlandı, izmit, Üsküdar'dan doğuya giden büyük
ticaret yolu üzerindeki önemli konaklar­dan biriydi. Şehirde birçok kervansaray ve ticaret hanı yapılmıştı. İzmit'te bir tersane de vardı. Tersane 19'uncu yüz­yılın ikinci yarısına kadar çalıştı. Cum­huriyet döneminde körfezin karşı kıyı­sında Gölcük Tersanesi kuruldu. Millî Mücadele döneminde Kocaeli, as­kerî ve siyasî olaylar yönünden önemli bir bölgeydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 6 Temmuz 1920'de İngilizler ve <28 Nisan 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edildi. 27 Haziran 1921'de, Ankara Hükümeti tarafından geri alındı.
KOCAELİ İLİNİN COĞRAFYA KONUMU
Kocaeli ili, Marmara Bölgesinin kuzey­doğu bölümündedir. İzmit Körfezi güne­yindeki kesimi Güney Marmara bölümü­ne girer. Doğusunda Sakarya, kuzeyinde Karadeniz, batısında İstanbul, güneyin­de Bursa illeri bulunur. Yüzölçümü 3.626 km2, nüfusu 385.408'dir. Nüfus yoğun­luğu 106, köy sayısı 266'dır.
KOCAELİ'NDE YÜZEY ŞEKİLLERİ
Kocaeli toprakları, Marmara Denizi'nin doğuya doğru uzantısı olan İzmit Kör­fezi'nin iki yanını kaplar. Körfezin kuze­yinde kalan kesimlerde az yüksek Koca­eli Dağları vardır. Bunların içinde en yükseği izmit'in kuzey-batısındaki Çene Dağı (645 m.) dır. Körfezin kuzeydo­ğusunda İzmit Ovası uzanır. Bu ova ile daha doğuda bulunan Sapanca Gölü çu­kur alanı arasında az yüksek bir eşik vardır. İlin en yüksek dağları olan Sa­manlı Dağları, körfezin güneyinde yük­selir. En yüksek yeri 1.602 m.'lik «Kel-tepe» dir. Diğer yüksek yerler arasında Naldöken Dağındaki Karpuzpınar Tepe­si (1.127 m.), Taz Dağı (925 m.) ve Ko­laçan Tepe (868 m.) vardır.
İKLİM
Kocaeli İli, hem Akdeniz hem de Kara­deniz ikliminin özelliklerini taşır. İzmit Körfezi kıyılarında ılıman bir iklim, bu körfezin kuzey ve güneyindeki dağlık kesimler üzerinde ise daha sert bir ik­lim egemendir. Kocaeli Dağlan'nın so­ğuk kuzey rüzgârlarını tutması dolayı­sıyla İzmit Körfezi'nde kışlar ılık geçer. 1929'danberi yapılan gözlemlere göre İzmit şehrinde en sıcak ay ortalaması (Ağustos) 23,4 derece, en soğuk ay (Ocak) ortalaması 5,7 derecedir. Yıllık ortalama ısı 14,3 derece civarındadır. Yılılk yağış tutarı 790 mm.'dir. Yağışla­rın % 34 u kışın, % 18'i ilkbaharda,
% 20'si yazın, % 28'i sonbaharda düşer. Akdeniz ikliminin yaz kuraklığı hiç gö­rülmez. Yazlar ve kışlar hem yağışlı, hem de ılımandır. Kocaeli'nin Karade­niz'e bakan kıyıları ile, güneyde Saman­lı Dağlan'nın İzmit KÖrfezi'ne bakan ya­maçları hem daha soğuk hem de daha fazla yağışlıdır. Kuzeydeki Karadeniz kıyılarında yazlar serin, güneyde sıcak geçer.
AKARSULAR
Kocaeli sınırları içinde büyük akarsu yoktur. İzmit Körfezi'nin kuzey kıyıla­rından dökülenlerin en büyükleri Çayır-ova Deresi ile Dilova Deresidir. Körfe­zin güney kıyılarında dökülenlerin en önemlileri Değirmen Dere, Asar Dere, Kavaklı Dere, Karınca Dere, Örcün De­residir. Karadeniz'e dökülen akarsular daha büyüktür. Bunlar Taşköprü Deresi (40 km.), Koca Dere (50 km.), Ağva De­resi (45 km.) ve Yulaflı Dere (43 km.) dir. Sakarya Irmağına karışan 19 km.'-lik bir akarsu (Akmeşe Deresi) Kocaeli topraklarından çıkar. İlde önemli göl yoktur. Ancak, 47 kmVlik Sapanca Gölü'-nün küçük bir bölümü Kocaeli sınırları içinde kalır.
TARIM VE HAYVANCILIK
Kocaeli topraklarında Karadeniz ve Ak­deniz bitki toplulukları içiçedir. İzmit Körfezi kıyılarında zeytin ağacı, kışın yaprak dökmeyen makiler ve kızılcam ağaçları egemen görünür. Kocaeli Yay­lası üzerinde ve Samanlı Dağlan'nın yüksek kesimlerinde, Karadeniz kıyıları­nın bitki toplulukları, kayın ağaçları ve Uludağ köknarı bulunur. Kocaeli topraklarının % 25'i tarla, % 2' si bağ, bahçe ve sebzelik, % 6,6'sı ça­yır ve otlak, % 42,1'i ormandır. Nada­sa bırakılan topraklar % 8,8'dir. Tarım dışı toprakların tutarı % 12,3'tür. Tahıl tarımı ilin her tarafında yaygındır. İlk sırayı alan buğdayın yıllık üretimi orta­lama 70.000 tondur. Arpa 20.000, yulaf 15.000, tütün 1.000, şeker pancarı 8.000, ayçiçeği 10.000 ton kadar üretilir. Sebze üretimi 40.000 tona yaklaşmıştır. En çok domates çıkar. Yıllık ortalama 20.000 tondur. Üzüm bağlarından alınan ürün 40.000, elma 45.000, armut 32.000 tondur. Kocaeli'de kiraz ve fındık ağaç­ları çok yer tutar. 1.120.000 kadar kiraz, 500.000 kadar fındık ağacı vardır. Bun­lardan yıllık ortalama 8.000 ton kiraz ve 800 ton fındık alınır. 450.000 zeytin ağa­cından 1971'de 6.000 ton zeytin elde edilmiştir.
187
GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLERİ
Karadeniz kıyılarındaki Kandıra, küçük koylariyle kum ve denizi bakımından ülkemizde ender, rastlanan güzellikleri taşır. Deniz ve orman bu kıyılarda bir­biriyle kucaklaşırlar. İzmit Körfezi'nde-ki Tuzla, Gebze, Eskihisar (Müzeci Os­man Hamdi Bey'in köşkü vardır), Here­ke, Yarımca ve Tütünçiftlik gibi yerler kamp kurmaya, deniz sporları yapmaya müsaittir. Türkiyenin en lezzetli kiraz ve vişneleri bu kıyılarda yetişir. Değirmen-dere ve Karamürsel kıyılarının, uzun fın­dığı da çok ün yapmıştır. Yalova'ya ka­dar uzanan bu kıyılarda güzel plajlar vardır. İzmit'in «Çene suyu» ve Kara­mürsel'in «Akpınar suyu» tanınmıştır. Gebze . yakınındaki Bayramoğlu Sahil Mahallesi, Samanlı Dağları'ndaki «Kel Tepe»,'Sapanca Gölü, doğa güzel ik'leri bakımından görülmesi, gezilmesi .gere­ken, yerlerdir. Gebze'deki «Eskihisar» Kalesi, Annibal'in Mezarı, Yavuz Selim çağından kalan Mustafa Paşa Camii; İzmit'teki Augustus Tapınağı, kiliseden bozma Orhan Gazi Camii, Mimar Sinan tarafından yapılan Pertev Paşa Külliye­si, Defterdar Camii, Akçakoca Camii, Mehmet Bey Hamamı (Mimar Sinan'ın), Süleyman Paşa Hamamı önemli tarih ve mimarlık yapıtlarıdır.
İzmit'ten bir görünüş.
İlin hayvan varlığı 175.000 koyun, 60.000 kıl keçisi, 80.000 sığır, 20.000 manda, 8.000 at, 3.000 eşek olarak saptanmış­tır. Tavukçuluk (300.000 tavuk), arıcılık (8.900 kovan), ipekböcekçiliği de yapı­lır.
ENDÜSTRİ
Son yıllarda sanayi bakımından büyük ilerleme gösteren Kocaeli, endüstri ge­lişmesi bakımından bütün Türkiye illeri arasında birinci gelir. 1969'ta imalât sa­nayiinde yaratılan katma değer 2,5 mil­yar liraya yakındı. 1970'te sanayi ve hiz­met kesimlerinde çalışanların sayısı 50.000'i geçmişti. Başlıca sanayi kuru­luşları, Sümerbank'a ait Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası (1843 te açıldı), Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fab­rikaları Işletmesi'nin (SEKA) İzmit te­sisleri (1936'da açıldı), Sümerbank'ın Yarımca Seramik Fabrikası (1968), İpraş Petrol Rafinerisi, Pet-Kim Petro Kim­ya ve Klor - Sudkostik tesisleri, Petrol Ofis'in teneke varil tesisi, Goodyear Lâstik Fabrikası, Türk Pirelli Lâstik Fabrikası, Yarımca Suni Gübre Fabrika­sı, Koruma Tarım İlâçları A.Ş.'nin tesis­leri, Selüloit Lif Levha tesisleri, Eternit Boru Fabrikası, Derince Travers Fabri­kası ve Gölcük Tersanesi'dir. Kocaeli'­nde bunlardan başka pekçok sanayi ku­ruluşu yardır.*
FOLKLOR
Kocaeli ve çevresindeki topraklara yer­leşenlerin çoğu Karadeniz ve Kafkas bölgelerinden (Çerkezler) gelir. Bundan ötürü çevredeki kasabalarda, özellikle köylerde bu toplulukların gelenekleri­nin etkisi göze çarpar. Kocaeli ve ilçele­rinin kendilerine has oyunları ve musi­kileri yoktur. Halkı çeşitli yerlerden göçettiği için her toplum kendi oyun ve musikisine bağlıdır. Bölgede Karadeniz «horon» larından Kafkas danslarına ka­dar değişik oyunlar görülür. İstanbul yakınında olduğu için, bu bölgede İstan­bul klâsik Türk müziğinin etkileri fazla­dır. Kocaeli'de güzel zeybek havaları yapılmıştır. Gölcük'e ait bir uşşak zey­bek havası pek ünlüdür. Oyunlarının ba­zıları kızlı-erkekli oynanır. Mâni, türkü ve şarkılarında aşk ve sevgi duyguları ön plânda gelir. Kocaeli'nde İzmit'in «pişmaniye» adli tatlısı yapılır. Ameri­ka'ya giden bazı İzmit'liler pişmaniyeyi orada da tanıtmışlardır. Un ve şeker­den, tel tel yapılan bu tatlıyı 19'uncu yüzyılda Kandıra'lı Hayri Usta bulmuş­tur. Kocaeli yüksek öğrenim gençleri her yıl şubat ayında «pişmaniye gece­si» yaparlar. Kocaeli'ne adını veren Ak­çakoca Bey'in mezarı Kandıra yakının­dadır. Kocaeli'nin «Çene Dağı» türküsü çok ünjüdür.
KOCAELİ İLİYLE İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
. 3.626 km2.
Nüfusu
385.408 (1970)
Nüfus yoğunluğu
106
İlçe sayısı
5
Bucak sayısı
15
Köy sayısı
266
KOCAELİ İLİNİN İD/
IRÎ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez içindekiler köy veya man. sayısıdır.)
Merkez
206.33i
1 Merkez (58) Akmeşe (13) Bahçecik (11) Derbent (16)
Gebze
46.981
Merkez (6) Darıca (1) Hereke (9)
Mollafeneri (14)
Gölcük
50.701
I Merkez (20) Değirmendere (5)
Kandıra
46.62"
r Merkez (40) Akçaova (16) Kaymaz (12)
Karamürsel
34.75!
1 Merkez (32) Yalakdere (13)
88