GAZİANTEP ÇİÇEKÇİLER

GAZİANTEP ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

GAZİANTEP İLGİLİ YAZILAR

GAZİANTEP Çiçek , GAZİANTEP Çiçekçi , GAZİANTEP Çiçekçilik , GAZİANTEP Çiçekçiler , GAZİANTEPDE Çiçekçi , GAZİANTEP Çiçek yolla , GAZİANTEP Çiçek gönder , GAZİANTEP Çiçek siparişi , GAZİANTEP Çiçek satışı , GAZİANTEPDEKİ Çiçekçiler, GAZİANTEP Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an GAZİANTEP ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde GAZİANTEP ile ilgili bilgi bulabilir ve GAZİANTEP ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

GAZİANTEP İLGİLİ BİLGİLER - GAZİANTEP ÇİÇEKÇİLİK

Gaziantep İlinin dört şeyi çok ünlüdür: Fıstık, kilim, sabun ve baklava. Eski dönemlerden kalmış yanlış bir deyimle «Şamfıstığı» da denilen Antepfıstığı Türkiye'de en çok burada çıkar. 7 milyon ağaçtan, Türkiye üretiminin °'o 75'i olan 20.000 ton Antepfıstığı elde edilir.
Gaziantep'te dokumacılık da çok gelişmiştir. Pamuklu* ipekli, yünlü*dokumalar fabrikalardan çok, el tezgâhlarında dokunur. Antep kilimleri desen, renk ve dayanıklılık bakımından Dünyaca ünlüdür. 5 milyona yakın zeytin ağacından bazı yıllar 70.000 ton zeytin alınmıştır.
Zeytinyağı ve sabun yapımı II merkezinde ve Kilis, Nizip gibi ilçe­lerde ileri bir düzeydedir. Her türde kokulu, renkli sabunlar yapılır.
Gaziantep baklavaları ise artık büyük şehirlerimizde satılmakta, Avrupa'ya hediye olarak gönderilmektedir.
Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin 6'ncı büyük şehridir. Gaziantep ili, karayolları ve demiryolları bakımından çok zengindir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yolların çoğu buradan ayrıldığı gibi Suriye ve Irak'a giden demir­yolları bu ilden geçer.
GAZİANTEP İLİNİN TARİHİ
Yesemek, Tilmen, Gedikli ve Krışkal höyüklerinin kazılmasından ve arkeo­lojik araştırmalardan sonra bu bölgede M.ö. 3000 - 1000 yılları arasında yerleşip yaşamış insanların bıraktıkları eserler bulunmuştur. Ön Asya'nın en büyük açıkhava heykel atelyesi de buralarda bulunmuş; M.Ö. 2000-1000 yılları arasında, iyi kaliteli bazalt taşından yapılan ve Hititler'e ait olan yüzlerce heykel, ortaya çıkarılmıştır.
Bölgenin tarihi Babı I İmparatorluğu ile başlar. Tarih çağlarında egemen olan devletlerin ikincisi Hititler'dir. Hititler dağılınca M.ö. 1200'de bu yörede Kargamış Krallığı kuruldu. Kargamış (Karkamış) şehri kalıntıları, Gaziantep İlinin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınındaki Barak (Cerab-lus) bucağındadır.
Daha sonraları, M.Ö. 850'de, bölge Hurriler'in eline geçti. Mısır firavun­ları zaman-zaman buralara akınlar yaptılar M.Ö. 7'nci yüzyılda Asur İmpa-ratorluğu'na, daha sonra Babil İmparatorluğu'na bağlandı. Medler (İran­lılar) den sonra M.ö. 333 yılında iskender'in Makedonya İmparatorluğu'na geçti. İskender'in ölümünden sonra Seievkoslar'ın Asya İmparatorluğu, buraları sınırları içine aldı. M.ö. 1 'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu, M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğu bu bölgeye egemen oldu. Gaziantep şehrindeki ilk askerî kuruluşları Bizans İmparatoru Justinianus
ma yapıtları vardır. Gaziantep şehrinin 10 km kuzeyindeki «Dülük» adlı köyde Roma. Yunan, Bizans çağından kalan ve müzeye taşınama­yan büyük eserler görülür. Gaziantep şehrinde Ömeriye Camii, Pişirici Medresesi, Şehitler Anıtı. Eyüboğlu Camii, şehrin güneyinde «Rum Kale» (Buradaki mah­zende Hıristiyanlığın ilk yayılma döneminde yazılmış bir İncil'in bulunduğuna inanılır) ve daha birçok Osmanlı mimarlık yapıtı vardır.
FOLKLOR
İl, Türkiye'nin en çok üzüm yetiştiren bölgesi olduğu için şarap ve rakı yapımı çoktur. Nü­fusuna oranla Türkiye'nin en çok eğlence' yeri Gaziantep'tedir. Yemekleri ünlüdür. Çiğ köfte, içli köfte, lahmacun, yuvarlama, yerli ve ya­bancı turistlerin çok beğendikleri yemeklerdir. Baklava ve fıstık ezmesi de çok nefistir. Halk müziği genellikle çok hareketli, canlıdır. Bazan içli havalara rastlanır. Oyunları çoğun­lukla «halay» türündendir. Geleneksel kadın giyimi: Başta taç fes ve te­pelik, alında altın dizileri, kulak hizasından sar­kan gümüş ve altın sarkıtmalar, kadife ya da Antep dokumasından üçetek, ipekli zıbın, üç­eteğin altında kutni kumaşından şalvar, belde savatlı gümüş kemerdir.
Erkekler ise başlarına poşu sarar; sırtlarına yakasız, çubuklu işlik, onun üzerine koyu mavi renkli, sırma işlemeli aba cepken, altlarına açık mavi renkte sutra şalvar giyer; bellerine Antep dokuması şal kuşak bağlarlar, sırma işelemeli tütün keselerini de kuşağın sol ya­nından sarkıtırlar.
Gaziantep Kalesi
sizliği bunu engeller. Başlıca ağaç türleri me­şe, kavak, ardıç ve söğüttür.
TARIM VE HAYVANCILIK
Gaziantep'te tarım dışı topraklar % 22,2; na­dasa bırakılan topraklar % 17, zeytinlikler % 3,5; çayır ve otlaklar % 1,2; bağ ve bahçe­likler % 23'tür. Bağların ve bahçelerin oranı, Türkiye ölçüsünde en yüksek düzeyi bulur. Gaziantep'teki tarla alanlarının genişliği bu ilin Türkiye de en çok üzüm üreten il olmasına olanak sağlar. Sulanan topraklar, tarıma elve­rişli toprakların ancak % 15'idir. Eğer sulama kanalları çoğalırsa Gaziantep bugünkünden çok daha verimli olacaktır. Ekili alanların %85'i tahıla ayrılmıştır. Yıllık buğday üretimi ortalama 200.000 ton civarında dolaşır. Arpa üretimi 70.000, baklagiller 20.000, pamuk üretimi 10.000 ton etrafındadır. Üzüm üretimi yılda 500.000 tonu geçer. Zeytin üretimi ortalama 22.000 tondur. Bazı yıllar 15.000 tona kadar düşer. Yaş sebze üretimi 70.000 ton kadardır.
Gaziantep'te her tür meyva yetişir. İlin en ün­lü yemişi «Antepfıstığı»dır. Ağaçlarda yetişen bu yemişin üretimi yıldan yıla artmaktadır. Dünyaca ünlü Antepfıstığının yıllık üretim orta­laması 15.000 tondur.
Kuru sebzelerden en çok mercimek yetiştirilir. Yıllık üretim 15.000 ton civarındadır. . Gazian-tepte tütün, pancar, susam, keten tohumu, ka­vun, karpuz da yetiştirilir. Arıcılık gelişmemiş­tir. Tavukçuluk orta deercededir. 1969 sayım­larına göre 325.000 koyun, 340.000 kıl keçisi. 115.000 sığır, 12.000 at, 30.000 eşek, 5.000 kadar katır sayılmıştır.
ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK
Endüstri gelişmesi yönünden Gaziantep 67 ili. miz arasında 44'üncü sırayı alır. Bu sayı, Gazi-
antep'in tarım bakımından olduğu oranda en-düstri bakımından gelişmediğini gösterir. En çok zeytinyağı, sabun, deri, içki. çimento en­düstrisi gelişmiştir." 1933te yapılan Tekel Rakı Fabrikası. 1943'te kurulan Tekel Şarap Fabri­kası. 1944'te açılan Kilis Tekel Şarap Fabrikası, Türkiye'nin üzüm bakımından en zengin ilinde, üzümü ham madde olarak kullanan devlet ku­rumlarıdır.
1961'de faaliyete geçen Türkiye Çimento Sana­yii A.Ş.'ne ait Çimento Fabrikası da büyük bir kuruluştur. İlde 100'den fazla sabun, 20 zeytin­yağı, 3 deterjan fabrikası; 19 tabakhane, 2 plâstik işleme atölyesi ve 4 ayna yapımevi vardır.
Gaziantep sınırları içinde krom çıkarılır. Bu üretim 1943-47 arasında 700 bin tona yüksel­miş, 1947-71 arasında yıllık üretim 500 - 1.400 tona düşmüş, 1971'de üretim 20.000 tona çık­mış, 1972'de yine azalmıştır. Manganez made­ni, kroma oranla daha büyük yataklar halinde­dir. Kilis İlçesinde fosfat yataklarına rastlan­mış, birkaç yerdeki petrol araştırmalarından da umut verici sonuçlar alınmıştır.
GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLERİ
Gaziantep'te ilk görülecek yer Gaziantep Mü-zesi'dir. Hitit, Yunan, Roma, Bizans çağına ait eserlerle İslâm eserleri ve Gaziantep bölgesi, nin özelliklerini gösteren etnografik eserler ga­yet zengindir. «Tilmen» ve «Gedikli» kazıların­dan çıkan, tarih öncesi eserler ilgi çekicidir. Gaziantep'in sembolü sayılan Gaziantep Kale­si görülmeye değer bir mimarlık anıtıdır. Bi­zans İmparatoru Justinianus tarafından yaptı­rılan kalenin 36 kulesi vardı.
Antep'in 86 km. güney-doğusundaki Kargamış Kalıntıları. M.Ö. 10'uncu yüzyıldan, Hititler'den kalmış bir şehirdir. Nizip ilçesindeki Belkis Harabeleri'nde M.Ö. 1 inci yüzyıldan kalan Ro-
GAZİANTEP İLİYLE İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü Nüfusu
Nüfus yoğunluğu İlçe sayısı Bucak sayış? Köy sayısı
7.642 km. kare
606.540 (1970)
79
7
15
595
GAZİANTEP
İLİNİN İDARİ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez içindekiler köy veya mah. sayı­sıdır).
Merkez
298.849
Merkez (100), Burç (43),
Araban
23.532
Merkez (38),
İslahiye
66.570
Merkez (37), Fevzipaşa (17), Sakçagöze (14),
Kilis
83.913
Merkez (32), Musabeyli (57), Polateli (19).
Nizip
85.134
Merkez (81), Barak (37),
Oğuzeli
33.213
Merkez (27), Elbeyli (21), Doğanpmar (42),
Yavuzeli
15.329
Merkez (30).
124
aptırdı. Gaziantep stratejik bakımdan önemli ir yerde bulunduğu halde, Türkler gelinceye adar, yakınındaki «Dülük» adlı şehre oranla cinci plânda kaldı. Türklerin egemenliğinden e İslâmlığın bölgede yayılmasından sonra Ga-iantep'in önemi arttı. Gaziantep ve çevresi zun süre Emevi, Abbasî ve Türk Müslüman evletleri ile Bizans ve Haçlılar arasında geçen avaşlara sahne oldu. Bölge 7'nci yüzyılda raz İbni Ganem komutasındaki Müslüman irap orduları tarafından alındı. Abbasî halifele­rden Harunurreşid de M.S. 782 yılında bura-ıra gelmiş. Bizanslılarla savaşmış, şehri al-ııştır.
elçuklu Türkleri, bu bölgeyi, 1071 Malazgirt aferi'nden önce Afşin Bey komutasındaki or-uları ile ele geçirmişti. 1098 yılında Avrupa'-an yola çıkan Haçlı orduları Gaziantep'i işgal ttiler. Ancak 1150'de Türkler, Nurettin Zengî omutasında, Haçlı ordularını yenince, konul­anları Kral Baudouin, o dönemlerde «Delûk» enilen Gaziantep Kalesine sığınmak zorunda aWı. Delûk ile civarını alan atabay Nurettin engî, Kral Baudouin'in Kudüs'e gitmesine izin erdi
2'nci yüzyıl sonunda, buraları Eyyubî İmpara. orluğu'na geçince, saraylar ve camiler, med-eseler, darüşşifalarla donatıldı. 1270'de Mo-ollar her tarafı talan ettilerse de 1273 yılında. Mısır'daki Türk Memlûk imparatoru Sultan ia y bar s tarafından geri alınınca tekrar imar dildi.
(00 yılına kadar Memlûk imparatorluğu yöne-minde kalan Antep'e aynı yıl Timur girmiş, irkaç yıl sonra da burası Karakoyunlular Hü-Limdan Kara Yusuf'un eline düşmüştür. Kara-oyunlular Beyliği'nden sonra, Osmanlı impa-ıtorluğu'na bağlı olan Dulkadıroğulları Beyliği Liralarda hüküm sürmüştür, aziantep dolayları, 1516'da Yavuz Selim'in lısır Seferi'nde kesin olarak Osmanlı İmpara-»rluğu'na katıldı. 1839 yılına kadar Antep tyıntâb) adıyla huzur içinde yaşadı. 1839 da, Bvlete isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali aşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Gaziantep'in ilçe-Nizip'te, Hafız Paşa komutasındaki Osmanlı rdusunu iki saat içinde bozguna uğrattı, aziantep büyük Türk tarihçisi Aynî Efendi'yi 360-1451) yetiştirmekle kalmamış, 15'inci jzyılda Şair İbni Balî, 19'uncu yüzyıl başında lütercim Asım Efendi, Şair Münip Efendi, laarif Nâzın Münif Paşa da bu şehirden çık-ııştır.
ntep, Birinci Dünya Savaşından sonra 15 cak 1919da. ingilizler tarafından işgal edildi, ay 21 gün sonra, 5 Kasım 1919'da ingilizlerin irini Fransızlar aldı. Fransızlar, çevredeki Er­eni leri silâhlandırıp Türkler üzerine saldırttı-
için AntepÜler çok zulüm gördüler. j işkencelere dayanamayan Antep halkı, Er­eni çetelerine karşı mücadeleye girişti. Şehri »rüyan Şahin Bey (Üsteğmen Sait Efendi) 25 art 1920'de şehit edildi. 7 Şubat 1921'e ka-ır Fransızlarla vuruşan Anteplilerin başına lıç Ali Bey ve Yarbay irfan Bey geçmişti, »hri savunan 2.000 Türk'e karşılık Fransızlar ı.000 kişilik muntazam ordularıyla saldırdılar ı şehri top ateşine tuttular. Bir yrla yakın sü-
ren çarpışmalarda 7.000 e yakın Türk şehit ol­du. Ama düşman asla şehre giremedi. Kurtuluş Savası m 12 devam ederken, 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Andlaşması sonun­da Fransızlar şehirden çekildiler. Antep, TBMM'nin 6 Şubat 1921'de kabul ettiği bir ka­nunla «Gaziantep» adını resmen aldı. Gazian. tep'i 1933'te ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya (Atatürk) şehrin altın anahtarı veril­miştir.
GAZİANTEP İLİNİN COĞRAFYA KONUMU
Gaziantep İlinin büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. ilin batısındaki toprak­lar, Akdeniz Bölgesi'nin Adana bölümüne taşar. İlin doğusunda Urfa, kuzey-doğusunda Adıya­man, kuzeyinde Maraş, batısında Adana, güney­batısında Hatay illeri bulunur. Yüzölçümü 7.642 km.2, nüfusu 606.540'tır. Nüfus yoğunlu­ğu 79, köy sayısı 595'tir.
GAZİANTEP İLİNİN YÜZEY ŞEKİLLERİ
Gaziantep İlindeki topraklar doğu kesimlerinde yayla görünümündedir. 500 ile 700 metre arası bir yükseltide olan bu yayla, ilin doğu sınırını oluşturan Fırat Irmağı dolaylarında 400 metre­ye kadar iner. İlin batı kesimleri dağlıktır. Ha­tay İlinden kuzeye doğru uzanan Amanos Dağ­ları, Gaziantep'in batı sınırları boyunca uzanır ve 2.262 metreye kadar yükselir; Adana - Gazi­antep sınırından kuzeye doğru uzanıp Maraş şehri yakınında, Ceyhan Irmağı'nın kollarından Aksu Irmağı vadisinde son bulur. Amanos Dağları, Gaziantep'i batı rüzgârlarına karşı dik bir duvar gibi korur. Bu dağlar batıdan gelen demiryolları ve karayollarıyle aşıldıktan sonra hemen bir ova başlar. Yine kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu ova Maraş'tan Ha­tay'a, Amik Gölü'ne inen bir oluk gibidir. Gazi­antep İlinin en verimli ovaları bu batı ovaları­dır.
Gaziantep'te yüksek dağ yoktur. Şehrin batı kesimlerinde, 1.400 m.'ye kadar yükselen, aşın­mış tepeler görülür.
İKLİM
Akdeniz kıyılarına 100 km. kadar mesafede bulunan Gaziantep'in batı sınırları, bu ilin de­nize ne kadar yakın olduğunu gösterir. Bu ya­kınlıktan dolayı Gaziantep ilinin bazı dolayla­rında Akdeniz iklimi karakteri görünür. Fakat, kuzey-güney doğrultusunda yüksek bir duvar gibi Gaziantep'in batı sınırlarını Akdeniz'den ayıran Amanos Dağları, iklimin sertleşip kara iklimi niteliğine dönüşmesine yol açar. Akde­niz iklimi, etkisini ancak Gaziantep'in güneyin­de gösterir. Zeytin ağaçları Fırat Irmağı vadi­sine kadar güney sınırında uzanır. Kara ikliminin egemen olduğu orta ve kuzey Gaziantep yörelerinde kışlar çok sert, yazlar çok sıcak geçer. Uzun yıllardanberi yapılan gözlemler sonunda şimdiye kadar rastlanan en düşük ısı eksi 17,5 derece, en yüksek ısı 42,8 derece olmuştur. Yılda ortalama 57 gün ısı sıfırın altına düşer. Yazın, ortalama 101 gün ısı 30 derecenin üstünde kalır. En fazla yağış kış aylarında görülür. Yazları çok kurak geçer. Yıllık yağış ortalamasına göre batı ke-
GAZİANTEP ADI NEREDEN GELİYOR?
Bugünkü Gaziantep şehrinin bulun­duğu Tüyerde kurulmuş olan . eski «Dolikhe» kentine Bizanslılar «To-lupa», Araplar «Delûk», 'Türkler] «Dülük» diyordu. O sıralarda şimdi­ki şehrin yerinde bir köy vardı. Arapların bu köye verdiği «Ayntâb» adına, ilk defa Haçlı Seferleri sıra­sında Müslüman:1 kaynaklarında rastlanır. Bu isim batı kaynakların­da «Hamtab» şeklinde geçer. Ayn­tâb adı, Türkler tarafından da yüz­yıllar boyu kullanılmış, fakat halk arasında «Antep» denilmiştir. Kur­tuluş Savaşı 'mızda halkının göster­diği kahramanlıklardan ötürü TB­MM'nin 6 Şubat 1921 tarihli kanu-L^p^la şehrin adı «Gaziayıntab»a çev­rilmiş, 1928'de «Gaziantep» şekli kabul edilmiştir.
simleri daha bol yağış alır. islahiye'de 900 mm. olan yağış doğuya gidildikçe azalır. Gaziantep şehrinde 550 mm.'ye düşer. Güney sınırındaki Kilis'te ise 540 mm.'ye iner. Yağışların mev­simlere dağılışı şöyledir: % 44 kışın. % 27 ilkbaharda, % 2 yazın, % 17 sonbaharda dü­şen yağışlar Gaziantep ilinde genellikle kara ikliminin egemen olduğunu, güney kesimlerin­de de Akdeniz iklimi niteliği bulunduğunu gösterir.
AKARSULAR
Gaziantep İlinin doğu sınırında Urfa ile Gazi­antep arasında güneye akan Fırat Irmağı Adı­yaman ve Urfa illerini de birbirinden ayırır. Fırat Irmağı dışındaki akarsular yazın çok fa­kirleşen, hattâ çoğu kuruyan düzensiz ırmak­lardır. İlin doğu kesimindeki sular, batıdaki dağlık alandan çıkıp Fırat'a dökülür. Karasu, Merzimen (Merziman), Nizip ve Sacır suları böyledir, ilin güneyinden geçen Balık (Suriye'­deki adı ile Kuvayk) Suyu, Halep şehri yakı­nından geçip sığ bir gölde kaybolur. Batı kesi­mindeki sular (Afrin ve Karasu ırmakları) Ha­tay ili'ndeki Amik Gölü aracılığı ile Asi Irmağı­na, dolayısıyla Akdeniz'e dökülür. Gaziantep, iki ayrı denize (Akdeniz ve Basra Körfezi - Um­man Denizi'ne) akarsu gönderen ender i I leri -mizdendir. Kuzey - batıdaki Sakçagözü dolayla­rından çıkan içerisu. Ceyhan Irmağı'nın Aksu adlı koluna karışır.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Gaziantep İli'nin bitki örtüsü dağlık alanlarda ormanlık, ova ve yaylalarda otlaklar biçiminde­dir. Bölgede ormanlık alanlar % 12 dolayında­dır. Yüzyıllar boyunca ormanlar tahrip edilmiş­tir. Akdeniz bölgelerine Özge «maki» topluluk­ları önemli yer kaplar. Maki örtüsü içinde ge­niş alanlar zeytinlik haline getirilmiş, bozkır .(step) alanlarında da çoğu yerde kuru tarım için tarlalar açılmıştır, iklim her türlü bitkinin yetişmesine elverişlidir Ancak, sulama yeter-