DENİZLİ ÇİÇEKÇİLER

DENİZLİ ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

DENİZLİ İLGİLİ YAZILAR

DENİZLİ Çiçek , DENİZLİ Çiçekçi , DENİZLİ Çiçekçilik , DENİZLİ Çiçekçiler , DENİZLİDE Çiçekçi , DENİZLİ Çiçek yolla , DENİZLİ Çiçek gönder , DENİZLİ Çiçek siparişi , DENİZLİ Çiçek satışı , DENİZLİDEKİ Çiçekçiler, DENİZLİ Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an DENİZLİ ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde DENİZLİ ile ilgili bilgi bulabilir ve DENİZLİ ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

DENİZLİ İLGİLİ BİLGİLER - DENİZLİ ÇİÇEKÇİLİK

Kapak : Denizli şehrinden dağlara doğru bir bakış.
denizli
DENİZLİ ADI NEREDEN GELİYOR?
Bugünkü Denizli şehri, es­ki cağların ünlü «Laodikea» şehrinin yerini ■ almıştır. Zamanla «Lâzikiye» deyişi ile anılan şehir, Germi-yanoğulları'nın eline geç­tikten sonra «Donguzlu» (Domuzlu) adını aldı. Ama, bu kelimeyi pek o kadar benimsemeyen Türk zevki, sularının ve ılıcalarının bolluğunu gözeterek bu güzel şehre en çok yakı­şan «Denizli» adını verip yerleştirdi.
Bugünkü Denizli ili, Ilkçağ'dan bu yana Anadolu'da kurulan çeşitli uygarlıkların beşiği olmuştur.
Hitit'lerden, Frikya, Lidya, Bergama KraU lıkları'na; Iran'lılar, Makedonyalılar, Ro-ma'lüar ve Bizanslılardan, Selçuklu ve Os­manlı Türkleri'ne kadar gelip geçmiş ulus­lardan arta kalan yapıtlarla yalnız yurdu­muzun değil, bütün dünyanın en zengin ta­rihî kalıntılarına sahip bellibaslı bölgeler arasında yer alır. Bu tarihî zenginliklerin yantsıra Pamukkale gibi yeryüzünde bir eşi daha olmayan doğal oluşumları ve sayısız şifalı ılıcalarıyla Denizli turizm endüstrisi için son derece elverişli bir ilimizdir.
Son yıllarda yapılmasına girişilen turistik kuruluşlar geliştikçe dünyanın her yanından akın edecek turistlerin getirecekleri döviz­lerle Denizli ilimizin Türkiye ekonomisin­deki yeri çok daha önemli olacaktır.
94
Çivril kasabasının Menteşe köyü yakınların­daki «Beyce Sultan» diye anılan yerin, Hitit birliğine bağlı Arzavva Krallığı'nın merkezi olduğu sanılmaktadır. Burada bir saray yıkın­tısı ile 5 km. uzunluğunda bir sur kalıntısı vardır.
Denizli'nin 8 km. doğusundaki Akhan'da Sel­çuklulardan Emîr Karasungur tarafından yap­tırılan (13'üncü yüzyıl) ünül bir kervansara­yın izlerine raslanmaktadır. Duvarları beyaz mermerle kaplandığı için «Akhan» adıyla anılan bu kervansarayın içinde bir de cami bulunduğu anlaşılmaktadır.
İşte, binlerce yıl önceki uygarlıkları dile ge­tiren toprak altından çıkarılmış şehir kalın­tıları, Pamukkale gibi üstün bir doğal olu­şumu, İncilipınar, Baskıncı ve Yenice gibi birbirlerinden şifalı ılıcalarıyla Denizli, dün­ya çapında turistik değerleri toplayan bir ilimizdir.
DENİZLİ İLİYLE İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
11.898 km2.
Nüfusu
511.160 (1970 sayımına göre)
Nüfus yoğun
luğu
km2.
'ye 43 kişi
İlçe sayısı
11
Bucak sayısı
21
Köy sayısı
451
İLÇE
NÜFUS
BUCAK (Parantez için­dekiler köy veya mah. sayısıdır)
Merkez
143.362
Merkez (60), Honaz (18).
Acıpayam
76.023
Merkez (36), Kelekçi (16). Kızılhisar (3),
Buldan
21.714
Merkez (27).
Çal
61.431
Merkez (30), Baklan (12), Bekilli (13).
Çameli
18.130
Merkez (25).
Çardak
18.880
Merkez (6), Bozkurt (13).
Çivril
54.158
Merkez (42), Gümüşsü (9), Işıklı (17).
Güney
13.546
Merkez (17).
Kale
19.481
Merkez (30).
Sarayköy
33.901
Merkez (25), Babadağ (12).
Tavas
50.564
Merkez (32), Kızılca (8).
Denizli. İli'nde tarihî Hierapolis şehrinin yakınlarındaki bir dağ yama­cında, üstün bir doğal oluşum değerini taşıyan, ünlü «Pamukkale» yer alır.
Uzaktan pamuk yığınlarım andıran, gözalıcı görünüşüne doyum olma­yan bu oluşum, karbondioksidi bol akarsuyun meydana getirdiği kireçli birikintilerdir. Pamuktaşlar niteliğinde olan bu kayalar, jeoloji yönün­den de ayrı bir değer taşırlar.
Pamukkale, en sıcak günlerde bile çevresini, tatlı bir serinlikle okşayan, böylece turistik değeri bir kat daha önem kazanan bir yerdir.
6
DENİZLİ İLİNİN TARİHİ
İlin bugünkü sınırları içinde kalan topraklar üzerinde Tarih­ten Önceki çağlarda yaşayan ilk kavim «Luvi» lerdir. Ana­dolu'da bir devlet bütünülğünü ilk olarak gerçekleştiren Hi­tit'ler tarafından yenilgiye uğratılan Luvi'ler M. Ö. 2500 yıl­larında bu toprakları ellerinden çıkarmak zorunda kalmış­lardır.
Sonraları bu bölgede sırasıyla Frigya ve Lidya Krallıklarının, Pers (İran) İmparatorluğumun (M. Ö. 6'ncı yüzyıl) Büyük İs­kender'in kurduğu Makedonya Krallığı'nın (M.Ö. 4'üncü yüz­yıl), Bergama Kralları'nın egemenlikleri altına girdi. M. Ö. 130 yılında Roma sınırları içine katılan bölge, bu imparatorluğun ikiye ayrılması üzerine (M. S. 395), Bizans'ın payına düştü. Müslüman Arap'ların, Bizans topraklarına karşı giriştikleri akınlar (M. S. 7-8'inci yüzyıllar) Denizli çevrelerine kadar uzanmıştı.
Türk'lerin bölgeyi ele geçirmeleri ise Malazgirt Zaferi (1071)'nden sonra Anadolu birliğini kuran Büyük Selçuklu ko­mutanı Kutlamışoğlu Süleyman Şah zamanındadır. Bununla birlikte bölge, Birinci Haçlı Seferi sonucu yeniden Bizanslı­ların eline geçti (1100). Bizanslılarla birkaç kere el değiştiren Denizli'nin kesinlikle Selçuklu Türkleri'nin egemenliği altına girmesi 1206 yılına rastlar. Selçukluların son yıllarında Deniz­li çevrelerinde kurulan «Lâdik Beyliği (İnançoğulları)» ise Kü-tahya'daki Germiyenoğulları'na bağlıydı. Böylece 81 yıllık bir süre (1300-1381), İnançoğulları'nın yönetiminde kalan bölge, Yıldırım Bayezit I. tarafından Germiyanoğulları Beyliği'nin or­tadan kaldırılması (1390) üzerinde Osmanlı Devleti toprakları arasına katıldı. Ankara Meydan Savaşındaki yenilgi üzerine (1402) Osmanlı Devleti'nin geçirdiği kısa bunalım süresi için­de yeniden kurulan Germiyanoğulları Beyliği, Denizli Bölge-si'ni de sınırları içine aldı. Ama, çok geçmeden Anadolu birli­ğini tekrar kurmayı başaran Osmanlı Türkleri, Germiyanoğul­ları Beyliği'yle birlikte Denizli'yi de egemenlikleri altına aldılar (1423).
Bugünkü Denizli İli, Osmanlı İmparatorluğu çağında, Anadolu Beylerbeyliği'nin Aydın Sancağına bağlı bir ilçe merkeziydi. Tanzimat (1839)'tan sonra kurulan yeni idarî bölünüşte de Aydın Eyaleti'nin beş sancağından birisi Denizli olmuştu. Cumhuriyet çağında, bütün sancaktarın «il» kuruluşuna çıka­rılması uygun görülünce Denizli de bugünkü 11 ilçenin bağlı bulunduğu ve aynı adla anılan ilin merkezi durumuna geldi.
DENİZLİ İLİNİN COĞRAFYA KONUMU VE DURUMU
Denizli İli, büyük bir bölümüyle Ege Bölgesinde, bazı kesim­leriyle ise Akdeniz Bölgesi'nde yer alır: Güneyde Muğla, ba­tıda Aydın, kuzey - batıda Manisa, kuzeyde Uşak, kuzey - do­ğuda Afyon, doğuda Burdur illeriyle sınırlıdır. İl merkezi De­nizli ve oturma yerlerinin birçoğu Büyük Menderes havzasın­daki vadilerde yer alır. Bu havzayı kaplayan orta yükseklik­teki dağlar, ilin bellibaşlı engebelerini meydana getirir. Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı durumunda olan Honaz Dağı (2.528 m.) Denizli ilinin sınırları içindedir. İl merkezinin batı­sındaki Baba Dağı (2.298 m.) ise çevrenin ikinci derecede