KONYA ÇİÇEKÇİLER

KONYA ÇİÇEK GÖNDERMEK VE DİĞER ÇİÇEKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gül Buketi

siparis


Sandıkta Güller

siparis


Güzel Bir Buket

siparis


Kalpte Güller

siparis


Tek Kutuda Gül

siparis


Cam vazoda Güller

siparis

KONYA İLGİLİ YAZILAR

KONYA Çiçek , KONYA Çiçekçi , KONYA Çiçekçilik , KONYA Çiçekçiler , KONYADE Çiçekçi , KONYA Çiçek yolla , KONYA Çiçek gönder , KONYA Çiçek siparişi , KONYA Çiçek satışı , KONYADAKİ Çiçekçiler, KONYA Online çiçekçi,

                          DİĞER İLLER İÇİN ÇİÇEK SİPARİŞİ VERİN

 

Çiçekçi Menüsü
Bu bölümde internet üzerinden çiçek siparişi gönderebilir ve göndereceğiniz şehir hakkında bilgi edine bilirsiniz.

ANKARA Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİR Çiçek Gönder
---------------------------------
ESKİŞEHİR Çiçek Gönder
---------------------------------
İSTANBUL Çiçek Gönder
---------------------------------
BURSA Çiçek Gönder
---------------------------------
ANTALYA Çiçek Gönder
---------------------------------
ADANA Çiçek Gönder
---------------------------------
MERSİN Çiçek Gönder
---------------------------------
KONYA Çiçek Gönder
---------------------------------
SAMSUN Çiçek Gönder
---------------------------------
DENİZLİ Çiçek Gönder
---------------------------------
GAZİANTEP Çiçek Gönder
---------------------------------
KAYSERİ Çiçek Gönder
---------------------------------
KOCAELİ Çiçek Gönder
---------------------------------
İZMİT Çiçek Gönder
---------------------------------
EDİRNE Çiçek Gönder

Şu an KONYA ÇİÇEK bölümündesiniz bu bölümde KONYA ile ilgili bilgi bulabilir ve KONYA ÇİÇEK gönderebilirsiniz

çiçekçi

KONYA İLGİLİ BİLGİLER - KONYA ÇİÇEKÇİLİK

Kapak: Konya'daki Mevlâna Türbe ve Müzesi.
K
0
N
Y
A
Konya, halk türküleri ve oyunlarıyla olduğu kadar yerli el sanatları yönünden de zengin bir ilimizdir. Bunlar arasında örme keseler, yün çoraplar ve hele tahta kaşık yapımı başta gelir. Yukarıdaki resimde, Konya işi bir tahta kaşık görülüyor.
lası'yla Tuz Gölü çukur alanından ayrı­lır.
Daha batıdaki çukur alanda ise Akşehir Gölü yer alır. İlin kuzeybatı kesiminde dalgalı yereylerden meydana gelen Ci­hanbeyli Yaylası uzanır. Büyük bir bö­lümünde yüksekliği 1000 mştrenin üs­tünde bulunan bu yayla Tuz Gölü kıyıla­rında alçalmaya başlar.
İKLİM VE BİTKİLER
Yüksek dağlar ve yaylalar dışında kalan Konya çevresinde sert bir kara iklimi vardır. İl merkezinde en soğuk ay orta­lama eksi 1 derece, en sıcak ay ortala­ma ısı 23 derecedir. İklimin bir başka özelliği de yağışların az olmasıdır. Gü­ney kesimlerine rastlayan dağlık yerey­lerde yıllık yağışın bir metreyi aştığı görülürse de ovalarda bu oran daha da düşüktür. İl merkezinde ortalama yağış tutarı 328 mm.'dir.
İklimin kuraklığı yüzünden il çevresinin yalnız % 5'inde ve dağlık kesimlerde yer yer zayıf orman örtülerine rastlanır. İlkbaharda yeşeren otlar, sıcakların baş­lamasıyla hemen sararıp solar, bozkır ikliminin çıplak düzlükleri göz alabildi­ğine uzayıp gider.
AKARSULAR VE GÖLLER
Konya İlinde önemli bir akarsu yoktur. Toroslar'dan inen bazı derelerin birleş­tirilmesiyle Ayrancı, Apa ve Sille baraj­ları meydana getirilmiştir. Buna karşı­lık Konya İli göl yönünden zengindir. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü (1.500 km2.), Akşehir Gölü (353 km2.), Beyşehir Gölü (656 km2.), Terzihan Gölü (41 km2.), Suğla Gölü (125 km2.) gibi birçok göl, bütünü ya da bir bölü­müyle Konya ili sınırları içinde bulunur. Silifke'den denize dökülen Göksu, Kon­ya İli'nin güneyindeki Toroslar'dan çı­kar.
EKONOMİ, TARIM VE HAYVANCILIK
'Endüstri gelişmesi bakımından 67 il ara­sında 20'nci gelir. Başlıca endüstri ku­ruluşları: Etibank'ın Sarayönü Civa İşlet­mesi, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Sümerbank'ın Krom - Magnezit Fabrika­sı, Ereğli Pamuklu Dokuma Fabrikası, Türkiye Şeker Sanayii A. Ş.'nin Konya Şeker Fabrikası, Türkiye Çimento Sana-
! yii A. Ş.'nin Konya Çimento Fabrikası, Yem Sanayii A. Ş.'nin Konya Yem Fabri-kası'dır. Ayrıca tarım âlet ve makinaları yapan 21 tesis, 3 bitkisel yağ pres tesi­si; 5 sabun, 2 deterjan yapımevi ve 30 un fabrikası vardır.
192
Tahıl üretimi bakımından Konya, Türki­ye'nin birincisidir. Koyun yetiştirme ba­kımından da en önde gelir. Toprakların % 27'si tarla, % 21'i nadas, % 15 çayır-otlak, % 29'u tarım dışı, % 3'ü bağ - bah­çe, % 5'i ormandır. Konya yılda ortala­ma 2 milyon ton buğday çıkarır. Bu mik­tar, bütün Türkiye üretiminin % 15'in-den fazladır. Arpa 800.000 ton civarın­dadır. Bu da bir Türkiye rekorudur. 100.000 tonluk yulaf üretimiyle gene birinci, 135.000 tonluk çavdar üretimiy­le, Kayseri'den sonra, ikincidir. Patates üretiminde de ülke birincisidir: Yılda ortalama 180.000 ton Şeker pancarı 550.000 ton dan fazladır. Üzüm üretimi ortalama 210.000 dolayındadır. Elma 70.000 ton ile meyvalar arasında başta gelir. Sebze üretimi 150.000 tondan faz­ladır. İlde 3 milyon civarında koyun, 600.000 kıl keçisi, 700.000 tiftik keçisi, 400.000 sığır, 20.000 manda, 80.000 at, 110.000 eşek, 10.000 katır sayılmıştır. Tavuk sayısı 2 milyon kadar, arı kovan­ları 40.000'dir.
KONYA İLİNDEKİ TARİHÎ ANIT VE YAPILAR
Konya ili, Selçuklu ve Karamanoğulları çağlarından kalan anıt ve yapılar bakı­mından birinci, Osmanlı Türkleri bakı­mından ise İstanbul, Bursa ve Edirne'­den sonra dördüncü derecede zengin bir ilimizdir.
Konya şehrindeki tarihî eserlerin ba­şında Türk mimarlık, çinicilik ve süsle­me sanatlarının üstün bir eseri olan Mevlâna Türbesi gelir. Mevlâna'nın ölü­mü (1273) üzerine İlhanlı Emîr Parvana tarafından yaptırılan bu yapı, bugün es­ki eserler müzesi olarak kullanılmakta­dır. Bugün hiçbir izi kalmayan Konya surları Sultan Alâeddin Keykubat tara­fından yeniden yapılırcasına onarılan bir eserdi (1221).
Sultan İzzettin Keykubat'ın kendi adıyla anılan camii (1155) yok olmuşsa da, bu yapıdan arta kalan ve Türk ağaç oyma­cılığı sanatının dünya çapında bir değer taşıyan minberi 1220 yılında yapımı biti­rilen Alâeddin Cami'indedir. Kapısındaki mermer işçiliğiyle üstün bir değer taşıyan Sırçalı Medrese (1242)*, çinicilik sanatının eşsiz bir örneği olan Karatay Medresesi (1252), Sahip Ata Camii, İnce Minareli Cami, 13'üncü yüz* yıl Selçuklu Türk eserlerinden birkaçı­dır. Karamanoğulları çağından kalan Has Bey Medresesi (1421), Meram Hamamı, Pîr Hüseyin Türbesi anılmağa değer eserlerdir. Osmanlı Türkleri çağından kalan en güzel yapı Selimiye Camii'dir.
KONYA İLİYLE İLGİLİ BİRKAÇ RAKAM
Yüzölçümü
: 47.420 km2.
Nüfus
: 1.280.239 (1970)
Nüfus yoğunluğu 26
İlce sayısı
: 18
Bucak sayısı
: 61
Köy sayısı
: 956
KONYA İLİNİN İDARÎ BÖLÜNÜŞÜ
İLÇE
NÜFUS BUCAK (Parantez
İçindekiler köy veya
mah. sayısıdır.)
. Merkez
292.560 Merkez (14)
Aşağıpınarbaşı (23)
Derbent (6)
Hatip (13)
Hatunsaray (14)
Kızılören (9)
Obruk (12)
Sille (16)
Yarma (12)
Akşehir
82.062 Merkez (26)
Reis (9)
Tuzlukçu (12)
Beyşehir
99.065 Merkez (35)
Doğanbey (12)
Gencek (10)
Hüyük (20)
Üzümlü (6)
Bozkır
61.625 Merkez (32)
Ahırlı (15)
Belören (15)
Üçpınar (11)
Cihanbeyli
56.923 Merkez (16)
Altınekin (17)
Yeniceoba (12)
Çumra
69.107 Merkez (30)
Akören (8)
Dinek (19)
Doğanhisar
28.985 Merkez (15)
Ereğli
103.058 Merkez (33)
Ayrancı (22)
Çakmak (9)
Halkapınar (15)
Ermenek
52.850 Merkez (15)
Göktepe (13)
Kazancı (9)
Tepebaşı (10)
Hadım
48.740 Merkez (14)
Aladağ (18)
Taşkent (11)
Ilgın
53.193 Merkez (36)
Argıthanı (2)
Aşağıçiğil (6)
Kadınhanı
30.883 Merkez (22)
Kurthasanlı (17)
Karaman
100.179 Merkez (39)
Buca kk iş la (17)
Kâzımkarabekir (9)
Kılbasan (19)
Kızılkaya (11 )
Yeşildere (7)
Karapınar
41.160 Merkez (9)
Gülören (11)
Hotamış (10)
Kulu
41.446 Merkez (32)
Sarayönü
24.999 Merkez (15)
Seydişehir
46.105 Merke z(30)
Çavuş (9) »
Yunak
47.299 Merkez (16)
Çeltki (8)
Sülüklü (14)
Turgut (9)
Yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın en büyük şair ve düşünürleri arasında yer alan Mevlâna Celâlettin Rumî'nin türbesi Konya'dadır. Her yıl düzenlenen Mevlâna törenlerine akın akın gelen yerli ve yabancı turistler, bugün değeri çok yüksek bir eski eserler müzesi durumunda olan Mevlâna Türbesini ziyaret ederek bu tarihî şehrimize dünya çapında turistik bir canlılık sağlarlar.
200 yılı aşkın bir süre Selçuklu TürklerVnin başkenti olarak kalan Konya, 15'inci yüzyılın son yarısına kadar Karamanoğulları Türk Devleti'nin, daha sonraki çağlarda ise Osmanlı TürklerVnin önemli merkezlerinden birisiydi. Konya bu özellikleriyle önemli tarihî olayların geçtiği ve hele Selçuklu Türkleri çağından kalan göz kamaş­tırıcı eserlerin yer aldığı bir şehrimizdir.
Bugün birçoğu yıkılmış olmakla birlikte cami, mescit, kümbet ve hepsinin başında Mevlâna TürbesVyle Konya, İslâm kültür uygarlığı'nın en önemli merkezlerinden birisi olarak tanınır.
Konya, bugünkü yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ilidir.
Bu geniş yüzölçümü içindeki uçsuz bucaksız ovalarda elde edilen çeşitli ürünler ara­sında buğday başta gelir. Böylece yurdumuzun en geniş ili olan Konya, en büyük buğ­day ambarı özelliğine de sahiptir.
KONYA ADI NEREDEN GELİYOR?
Eski kaynaklarda şehrin adı «İkonion» biçi­minde geçer. Bunun da Yunanca «resim» anlamına gelen «kon» kelimesinden ya da Frigya dilindeki «Kavvania» sözünden çıktı­ğını öne sürenler vardır. Romalılar bu şeh­ri «İconium», Bizanslılar «Yconium, Conium, Stancona» biçimlerinden biriyle, İtalyan'lar «Conia, Cogna, Cogne» kelimeleriyle, Araplar «Kûnia», yakın çağlardaki batı kaynakları ise «Conia, Koneih, Konia» diye anmışlardır. Kökü ne olursa olsun, eski çağlardanberi var olan ve aynı adla anılan bu şehir, Türk'lerin Anadolu'ya ayak bas-malarıyla birlikte. önem kazanmış ve adı Türk diline en uygun biçimiyle «Konya» ola­rak kesinleşmiştir.
KONYA İLİNİN TARİHİ
Hitit İmparatorluğu'nun Anadolu'daki egemenliğinden zamanla Frig'lere, on­lardan da Lidya'lılara, İranlılara, İsken­der İmparatorluğu'na, Seievkos ve Ber­gama Krallıkları'na geçen Konya Bölge­si, M. Ö. 2'nci yüzyılda Roma toprakları araşma katıldı. Roma'nın ikiye bölün­mesi üzerine Bizans'ın payına düşen (395) Konya, sürekli çekişmelerle elden ele geçerek Sâsanî'lerin egemenliğine girdi (7 nci yüzyıl başları). Bundan son­ra 10'uncu yüzyıla kadar sürüp giden Arap akınlarına sahne olan bölgede Türk'lerin ilk görünüşü 1 Vinci yüzyılın son yarısına rastlar (1069). Ama bu ilk akınlardan olumlu bir sonuç elde ede­meyen Türk'ler, Malazgirt zaferinden (1071) bir yıl sonra Kutalmışoğlu Süley­man Şah'ın birbiri ardından sağladığı fetihler sırasında Konya'yı da kesinlik­le ele geçirdiler. Anadolu'da Selçuklu Türk Devleti'nin ilk kuruluş yıllarında hükümet merkezi İznik'teydi. Birinci Haçlı Seferi sırasında bu şehrin Bizans'-lılara kaptırılması üzerine Selçuklu hü­kümdarları Konya'ya yerleştiler (1079). Anadolu Selçukluları tarih sahnesinden silininceye kadar Konya 211 yıl bu dev­letin başkenti olarak kaldı (1308). İkinci Haçlı Seferi'nde, Hıristiyan Ordu­ları, Meram bağlannda konaklamakla yetinip şehre bir zarar vermeksizin ge­çip gitti (1147). Üçüncü Haçlı Seferi'ne katılan Alman İmparatoru Friedrich, ba­şında bulunduğu kuvvetlerle Konya'ya girdiyse de Kılıç Arslan M'nin beş gün süren kahramanca çarpışması sonucun­da şehirden ve Türk topraklarından sü­rülüp çıkarıldı (18 Mayıs 1190). Bundan sonraki yıllarda hiçbir düşman saldırı­sıyla karşılaşmayan Konya, Türk kültür
ve uygarlığının en önemli bir merkezi olarak yeni yeni eserlerle zenginleşti­rici. 13'üncü yüzyılın ilk yarısında Sel­çuklu Hükümdarı olan Alâeddin Keyku-bat (? - 1237) zamanında Konya, yeryüzü­nün büyük kültür merkezlerinden birisi durumundaydı. Şehir büyük ve değerli anıtlarla süslendiği gibi Mevlâna Celâ­lettin Rumî de babasıyla birlikte bu çağ­da gelip Konya'ya yerleşti. (Bak. Resim­li Bilgi, Sayı : 27, sayfa : 532 - 533) Kon­ya, ou çağda ulaştığı parlak döneme bir daha kavuşamadığı gibi 13'üncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla gerileme­ye yüz tuttu. Bu çağda, bir yandan şehir surlarına kadar egemenliği genişleyen İlhan'lıların, bir yandan da Oğuz'ların Avşar boyundan bir Türk Beyliği olan Karamanoğulları'nın Selçuklular üze­rindeki baskıları gittikçe artmaya başla­dı. Selçuklu Devleti tarihe karıştığı za­man (1308) Anadolu Türk beyliklerinin en güçlüsü olan Karamanoğulları, Kon­ya Bölgesi'ni bütün çevresiyle ele geçir­diler. Osmanlı Türkleri'nin Anadolu bir­liğini kurma çabaları sırasında bu bey­liğe ilk defa Yıldırım Bayezit tarafından son verildi (1398). Ama bir süre sonra Timur'un Ankara Savaşı'm (1402) ka­zanması üzerine öbür Türk beylikleriyle birlikte Karamanoğulları Devleti de ye­niden kuruldu.
Dağılan Osmanlı Türk Devleti'nin bü­tünlüğü, Mehmet I (Çelebi) 'in çabala­rıyla yeniden sağlandığı zaman Kara­manoğulları üzerine kuvvetler gönderil­di (1414). Ama bu Türk beyliğinin Ana­dolu'daki egemenliğine kesinlikle son verilmesi Fatih Sultan Mehmet tarafın­dan gerçekleştirilebildi (1456). Böylece Konya bölgesinde «Karaman Eyaleti» adıyla bir beylerbeylik kuruldu. Merkezi bugünkü Karaman (Lârende) şehrinde
bulunan eyalete önce Fatih'in oğlu Şeh­zade Mustafa, onun Ölümü üzerine de kardeşi Cem Sultan beylerbeyi olarak atandı.
17'nci yüzyılda Konya 11 sancağın (il) bağlı bulunduğu 80.000 km2, genişlikte bir eyaletin (genel valilik) merkezi du­rumundaydı.
KONYA İLİNİN COĞRAFYA KONUMU VE DURUMU
Konya İli topraklarının büyük bir bölü­mü İç Anadolu Bölgesi'nde, güney ke­simleri ise Akdeniz Bölgesi'ndedir. Top­raklarını doğuda Niğde, güneyde İçel ve Antalya, batıda İsparta ve Afyon, kuzey­batıda Eskişehir, kuzeyde Ankara illeri kuşatır.
İlin güney ve batı kesimlerinde, Toros-lar'a bağlı dağ dizilerinin bir duvar gibi yükseldikleri görülür. Batıda Konya İli­ni İsparta İlinden ayıran kuzeybatı - gü­neydoğu doğrultusunda uzayan Sultan Dağları yer alır. Güneybatıda yine Toros dizilerinden Haydar Dağı, Karakuş Dağı, Geyik Dağı gibi dağlar yükselir. Güney­doğuda yer alan Bolkar Dağları'nın yal­nız bir bölümü Konya ilinin sınırları için­den geçer. İl çevresinde volkanik yapı-iışlı dağlara da rastlanır. Bunların en önemlileri Karaman'ın ku­zeyinde kalan Karadağ (2.271) ile Konya - Ereğli yolunun kuzeyinde yükselen Ka-racadağ (2.007) dır. İl merkezinin batı ve kuzeybatısında volkanik yapılı Hakıt Dağı, Gevenli Dağ, Takkeli Dağ vardır. İlin orta kesimi, «Konya Ovası» adıyla anılan geniş düzlükler durumundadır. Bu düzlükler az belirgin sırtlarla birbirin­den ayrılan geniş çanaklardan meyda­na gelir. Konya - Karaman - Ereğli ara­sında uzayan geniş çanak, Obruk Yay-